Skip Navigation

Muligheder for ophold i isolation

Er du konstateret smittet med corona, kan du evt. tilbydes ophold på en isolationsfacilitet.

Horsens Kommune har oprettet faciliteter til isolation for dig over 18 år, der er konstateret smittet med Coronavirussygdom (covid-19), og som opfylder følgende krav:

  • har ingen eller kun lette symptomer på smitte
  • i høj grad er selvhjulpen og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale

Øvrige krav for at blive tilbudt en isolationsfacilitet er, at du skal dele husstand med:

  • mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
  • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig som smittet om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19 (jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra).

Børn under 18 år kan kun visiteres ifølge med en voksen fra husstanden.

 

Vil du have en vurdering af, om du er i målgruppen for at blive tilbudt en isolationsfacilitet?

Kontakt:

Vagtelefon: 21 63 26 59

Telefontider:

Mandag-Torsdag 8.00-15.00
Fredag                          8.00-13.00
Lør-Søn                        10.00-12.00