Gå til hovedindhold

Beskæftigelsesstrategi

Hvad er en beskæftigelsesstrategi? Og hvad betyder 'socialt ansvar' og 'mødet med jobcentret' for politikerne og eksterne samarbejdspartnere i Horsens Kommune? Dét kan du høre mere om i videoerne her på siden.

 • Læs op

Indhold

  Beskæftigelsesstrategien viser retningen for den lokale beskæftigelsesindsats. 

  Strategien er opdelt i fem temaer: Arbejdskraft, Mødet med Jobcenter Horsens, Mental robusthed, Socialt ansvar og Digitalisering. 

  For hvert tema finder du:

  • To videoer: Én, hvor politikerne er afsender, og én med eksterne input, fx fra en virksomhed.
  • Faktaboks om det konkrete emne

  Først får du dog en introducerende video. God fornøjelse!

    

  Arbejdskraft

    

    

  Fakta om arbejdskraft

  - 89% af virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Horsens (KLs undersøgelse for 2. kvartal 2023).

  - 89% af virksomhederne vil anbefale et samarbejde med jobcentret til andre virksomheder (KLs undersøgelse for 2. kvartal 2023).

  - Sundhedsområdet og handels- og transportbranchen har markante rekrutteringsudfordringer.

  - Den sæsonkorrigerede ledighed er i juli 2023 2,6%.

  - 12.772 forgæves rekrutteringsforsøg blandt østjyske virksomheder i juni 2023.

  - 7.967 rekrutteringer i Østjylland blev i juni 2023 besat med en anden jobprofil end forventet.

  - Læs mere om Dansk Industris undersøgelse om lokal erhvervsvenlighed her.

  Mødet med Jobcenter Horsens

    

    

  Fakta om mødet med Jobcenter Horsens

  - Mellem 18-22.000 borgere er hvert år i kontakt med Jobcenter Horsens.

  - 13.551 borgere var i juni 2023 på offentligt forsørgelse.

  - 72% af ledige og sygemeldte er tilfredse med kontakten med jobcentret.

  - 86% af ledige og sygemeldte oplever, at samtaler med jobcentrets medarbejdere bliver afholdt i en venlig og respektfuld tone.

  - 3.157 virksomhedsbesøg blev gennemført i 2022. 

  - 81% af virksomhederne er tilfredse med jobcentrets kommunikation, inkl. dialog, skriftlig og digital kommunikation.

  - 81% af virksomhederne er tilfredse med jobcentrets forståelse for virksomhedernes behov.

  Socialt ansvar

     

      

  Fakta om socialt ansvar

  - 157 virksomheder modtog Jobtaskforcens CSRpeople-mærke 2024. Antallet af modtagere var de seneste år hhv. 120 og 145.

  - Jobtaskforcen har 114 medlemmer i form af organisationer og lokale virksomheder, som mødes til sparring og ny viden om social ansvarlighed.

  - Læs mere om Jobtaskforcen her.

  - Læs Jobtaskforcens nyheder på LinkedIn her.

  - 230 borgere og 36 virksomhedsledere har deltaget i Mikrotaskforcen. Læs her, hvad Mikrotaskforcen er.

  - 22 virksomheder har modtaget og videregivet Jobtaskforcens CSR-stafet. Læs her om CSR-stafetten.

  - Ifølge Danske Handicaporganisationer er der i Danmark 46.000 mennesker med et handicap, der er klar til at tage et job nu, men som er uden beskæftigelse.

  Mental robusthed

     

     

  Fakta om mental robusthed

  - I Horsens kommune er der i løbet af et år ca. 8.900 sygemeldte borgere , som har haft et kortere eller længere sygdomsforløb.

  - Jobcenter Horsens har 18 tilbud for sygemeldte borgere, hvoraf fire tilbud er målrettede syge-meldte med stress.

  - Siden 2021 er der afsluttet 246 sager, hvor sygemeldte borgere har deltaget i et stressforløb i Jobcenter Horsens.

  - Sund By Horsens har udviklet Fællesskabsportalen til borgere, som vil deltage i fællesskaber. Portalen kan også bruges som et redskab for medarbejdere i Horsens kommune. Læs mere om Fællesskabsportalen her.

  - OECD skønner, at psykisk sygdom, herunder dårlig mental sundhed, koster det danske samfund 110 milliarder kroner årligt.

  Digitalisering

     

     

  Fakta om digitalisering

  - 479 digitale samtaler er afholdt i 2022, og pr. 22. august 2023 er der afholdt 370 digitale samtaler.

  - 31.105 selvbookede samtaler (jan.21 – aug.23).

  - 300 sms-lignende dialoger mellem borgere og medarbejdere (jan.21 – aug.23).

  - Der er udviklet 32 selvbetjeningsløsninger/digitaliserede arbejdsgange.

  - På beskæftigelsesområdet er der to robotløsninger.

  - Jobcentret tilbyder jobformidling på Facebook-siden "Job til dig". Se siden her.

  - Horsens Kommunes digitaliseringspolitik kan læses her.