Gå til hovedindhold
Råd og nævn

SAMBY

Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  SAMBY har følgende formål: 

  • At være bindeled mellem de lokale organisationer i bysamfundene og Horsens Kommune.
  • At orientere gensidigt om lokalt arbejde og planer.
  • At drøfte fælles problemer og løsning af fælles opgaver.
  • At sikre, at midler tildelt fra Horsens Kommune anvendes til fælles bedste.

  Medlemmer

  Valg til sammenslutningen

  Hvert bysamfund stiller med op til to personer. Disse vælges i demokratiske processer ved indirekte eller direkte valg, for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Politisk valgte er ikke valgbare.

  Yderligere information

  Ønsker du kontaktinformation, referater eller yderlige information om rådene?

  Kontakt:

  Jesper Nielsen, borger-, forenings- og frivillighedskonsulent i Sund By.
  Telefon: 76 29 36 75 eller jesper.nielsen@horsens.dk.