Gå til hovedindhold
Om Horsens

Whistleblower-ordning

Ansatte og samarbejdspartnere kan indgive oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Horsens Kommune.

  • Læs op

Indhold

    Hensigten med en whistleblowerordning i Horsens Kommune er at fremme og understøtte en kultur, hvor du som medarbejder eller samarbejdspartner med en arbejdsmæssig tilknytning til kommunen kan henvende dig, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige forhold, alvorlige forsømmelser, forseelser eller dårlig praksis i organisationen.

    Din indberetning af viden om sådanne forhold vil blive behandlet af et særligt whistleblowerudvalg, som sikrer at de oplysninger, du indberetter, håndteres hurtigt og anvendes konstruktivt.

    Læs mere på whistleblowerportalen