Gå til hovedindhold

Oplysningspligt - Microsoft Teams, optagelse af videomøder

Her kan du blive klogere på, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger i forbindelse med optagelse af videomøder på Microsoft Teams, samt hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger.

 • Læs op

Indhold

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.
  Du kan kontakte kommunen på:

  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 29 29
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk

  NB! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du skriver til os via Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. 

  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for Horsens Kommunes optagelser af videomøder i Microsoft Teams. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandling af almindelige personoplysninger som led i en opgave i samfundets interesse eller som et led i offentlig myndighedsudøvelse.

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse, arbejdsgiver.

  Horsens Kommune indsamler kontaktoplysninger fra dig selv og evt. din arbejdsgiver.

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at overlade dine personoplysninger til de systemer, der bruges til at opbevare videooptagelser foretaget i Microsoft Teams. Horsens Kommune har indgået en databehandleraftale med de udbydere, hvis systemer benyttes i forbindelse med opbevaring. Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. 
  Når vi ikke længere har brug for personoplysningerne og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil de blive slettet hos Horsens Kommune.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig.
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig.
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne).
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  NB! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du skriver til os via Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. 

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.