Snerydning m.m.

Vi rydder sne på kommunens veje og cykelstier. Men er du boligejer, så har du selv ansvaret for at rydde og vedligeholde fortove og stier, der er ud for din ejendom. Det gælder både sne, snavs og grene.

Indhold

    Snerydning

    Vores vinterberedskab står klar til at rydde sne fra den 15. oktober til den 15. april hvert år.

    Der kan være tilfælde, hvor vi er nødt til at forlænge perioden pga. vejret. 

    Bor du på en privat fællesvej, har du selv ansvaret for at rydde mindst halvdelen af kørebanen ud for din ejendom. Det har vi ikke pligt til at gøre. 

    Læs vores retningslinjer for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser (pdf).