Særlig støtte

Se de forskellige tidsfrister for Borgerserviceområdet.

Indhold

  Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang svartid der må være fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

  Behandling

  Generel sagsbehandlingstid

  • 14 dage

   

  Lovgrundlag

  SUL § 141

  Generel sagsbehandlingstid

  • 7 hverdage fra der modtages meddelelse om borgerens ophold

   

  Lovgrundlag

  §§ 109 og 110, jf. § 163

  Generel sagsbehandlingstid

  • 2 uger

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 101

  Generel sagsbehandlingstid

  • 6 uger

  Lov om aktiv socialpolitik

  •  4 arbejdsdages sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv socialpolitik - Kapitel 4, § 29 og kapitel 10, § 81

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv socialpolitik - Kapitel 10, §§ 81 og 81a

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv socialpolitik - Kapitel 10, § 82

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv socialpolitik - Kapitel 10, §§ 82 og 82a

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv socialpolitik - Kapitel 10, § 83

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv socialpolitik - Kapitel 10,  § 84

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv socialpolitik - Kapitel 10, § 85

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv socialpolitik - Kapitel 10, § 85a

  • 24 timers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik - Kapitel 10, § 81

  Lov om forsøg med socialt frikort

  Generel sagsbehandslingstid

  • 2 måneder

   

  Lovgrundlag

  Lov om socialt frikort §2

  Lov om integration af udlændinge i Danmark

  Generel sagsbehandlingstid

  • 3 uger

   

  Lovgrundlag

  Lov om Integration af udlændinge i Danmark - Kapitel 6, § 35

  Generel sagsbehandlingstid

  • 3 uger

  Generel sagsbehandlingstid

   • 3 uger

  Lovgrundlag

  Lov om Integration af udlændinge i Danmark - Kapitel 6, §§ 37 og 38 

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om Integration af udlændinge i Danmark - Kapitel 6, § 39