Ældre

Se de forskellige tidsfrister for ældre-området her.

Indhold

  Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang svartid der må være fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

  Hjælp, pleje og træning

  Generel sagsbehandlingstid

  • 7 dage

   

  Lovgrundlag

  SUL § 140, stk. 4

  Generel sagsbehandlingstid

  • 3 uger

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 86

  Generel sagsbehandlingstid

  • 3 måneder

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 97

  Generel sagsbehandlingstid

  • 7 hverdage

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 83

  Generel sagsbehandlingstid

  • 1 måned

   

  Lovgrundlag

  SUL § 133

  Generel sagsbehandlingstid

  • 5 måneder

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 95 og 96

  Generel sagsbehandlingstid

  • 5 hverdage

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 83

  Generel sagsbehandlingstid

  • 10 hverdage

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 83

  Generel sagsbehandlingstid

  • 4 uger

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 94

  Generel sagsbehandlingstid

  • 10 hverdage

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 83 a

  Aflastning, afløsning og plejebolig

  Generel sagsbehandlingstid

  • 4 uger

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 84

  Generel sagsbehandlingstid

  • 5 hverdage

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 84

  Generel sagsbehandlingstid

  • 5 hverdage

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 84

  Generel sagsbehandlingstid

  • Samtidig med bevillingsafgørelsen

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 84, jf. § 161

  Generel sagsbehandlingstid

  • 4 uger

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 192

  Generel sagsbehandlingstid

  • 4 uger

   

  Lovgrundlag

  ABL § 54, stk. 2 med støtte efter SEL § 83

  Generel sagsbehandlingstid

  • 6 uger

   

  Lovgrundlag

  ABL § 54, stk. 2 med støtte efter SEL § 83

  Generel sagsbehandlingstid

  6 uger

  Generel sagsbehandlingstid

  • 4 uger

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 84

  Økonomisk tilskud og hjælpemidler

  Generel sagsbehandlingstid

  • 2 måneder. Fristen gælder også genbevillinger.

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 112

  Generel sagsbehandlingstid

  • 2 måneder. Fristen gælder også genbevillinger.

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 113

  Generel sagsbehandlingstid

  • 6 måneder

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 116

  Generel sagsbehandlingstid

  • 5 hverdage

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 122

  Generel sagsbehandlingstid

  • 5 hverdage

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 119

  Førtidspension

  •  3 ugers sagsbehandlingstid

  Lovgrundlag

  Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 82