Skatter

Her kan du finde information om den kommunale skatteprocent, ejendomsskat samt lån til betaling af ejendomsskat.

Indhold

  Den kommunale skatteprocent og kirkeskatprocenten i Horsens Kommune 

   

   2020

   2021

   Kommunal indkomstskat

  25,2 %

  25,31 %

   Kirkeskat

  0,81 % 

   0,81 %

  Ejendomsskat kaldes grundskyld og er en skat, der betales af ejendommens grundværdi.


  Satsen for grundskyld kaldes grundskyldspromille og udgør i Horsens Kommune 22,56 o/oo af afgiftspligtig grundværdi. Grundskyldspromillen for landbrug, skovbrug og gartneri udgør 7,2 o/oo af afgiftspligtig grundværdi. For beboelsesejendomme opkræves desuden renovationsafgift, husholdningsgebyr lovpligtig skorstensfejerbidrag. 

  Vær opmærksom på, at ejendomsskattebilletterne leveres digitalt 19. december 2022. De sendes som B-post til borgere, der er fritaget for at modtage digital post. 

  Betalingsdatoer i 2023 er:

  • 1. rate forfalder 1. februar 2023. Sidste rettidige betalingsdato er 6. februar 2023.
  • 2. rate forfalder 1. august 2023. Sidste rettidige betalingsdato er 7. august 2023.

  Har du spørgsmål vedrørende ejendomsskat, så send en e-mail til ejendomsskat@horsens.dk

  Har du spørgsmål vedrørende ejendomsvurdering, grundværdi, fradrag for forbedringer og grundskatteloft, kan du kontakte SKAT.

  Du kan også ringe direkte til ejendomsvurderingen på telefonnummer: 72 22 28 26.

  Læs mere på SKATs hjemmeside om indefrysning af stigninger i din grundskyld.

  Hvis du framelder dig ordningen

  Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.
  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Sådan framelder du dig
  Framelding skal ske via borger.dk på dette link. Vælg "du kan vælge at betale stigninger i din grundskyld."
  Er du fritaget for digital post, kontakt da ejendomsskat på telefon 76 29 25 85 eller 76 29 25 86.

  Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder en fritidsbolig, som bruges til beboelse. Der kan kun ydes lån til betaling af ejendomsskat m.v. for én ejendom.

  Du kan også søge om lån til betaling af tilslutningsudgifter til f.eks. fjernvarme og kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt. Du kan ikke søge om lån til betaling af øvrige gebyr, der opkræves med ejendomsskattebilletten.

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle

  • have fast bopæl her i landet
  • have nået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller efterløn
  • have tilstrækkelig friværdi inden for ejendommens offentlige vurdering

  Lånet fungerer således, at kommunen tinglyser et skadesløsbrev i ejendommen som sikkerhed for lånet. Beløbet forrentes med en årlig rente, der fastsættes for et år af gangen. Renten i 2023 er 1,53%. Renterne er ikke fradragsberettigede, da der gives et nedslag i renten ved indfrielsen.

  Lånet skal betales tilbage

  • når du sælger ejendommen 
  • når du flytter – der er særlige regler ved flytning til plejehjem eller institution
  • når du dør – dog kan en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, overtage lånet

  Ansøgning
  Ansøgningen om lån til betaling af ejendomsskat skal ske med via den digitale selvbetjeningsløsning, der findes på borger.dk

  Kommunen skal have modtaget ansøgningen om lån til ejendomsskat: 

  • Hvis gældende fra 1. rate - senest 1. december (året før) 
  • Hvis gældende fra 2. rate - senest 1. juni

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Tast selv via SKAT.dk

  Du kan ændre dit skattekort på SKAT’s Tastselv-løsning