Gå til hovedindhold
Livsfaser
Økonomi og støtte

Stalking

Hvis en person gentagne gange følger efter dig, overvåger dig, chikanerer eller lignende, kan det være stalking.

 • Læs op

Indhold

  Stalking er, når en person kontakter og/eller chikanerer dig mod dit ønske. For at der er tale om stalking, skal du have sagt tydeligt fra over for kontakten. Når du ikke svarer eller gengælder henvendelserne bliver kontakten ensidig.

  For at uønsket kontakt kan karakteriseres som stalking, skal der være tale om, at henvendelserne til dig fortsætter og tegner et mønster. Henvendelsernes indhold kan være alt fra kærlighedserklæringer til hærværk og trusler om vold.

  Det kan opleves meget ubehageligt at være udsat for stalking – særligt hvis henvendelserne er truende. Andre henvendelser kan også opleves ubehagelige, og skabe frygt på grund af omfanget og indholdet.

  • Både mænd og kvinder kan være udsat for stalking, ligesom at udøveren kan være både en mand og en kvinde.
  • Stalking kan fx opstå efter et brudt parforhold, på baggrund af følelsen af uretfærdighed eller vrede og forelskelse.

   

  Læs mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside

  Sådan handler du på stalking

  Du kan anmelde stalking ved at ringe til politiet på 1-1-4, skriftligt via Digital post eller e-mail, eller ved at møde personligt op på en politistation.
  Hvis du er i akut fare, skal du ringe 1-1-2.

   

  Anonym rådgivning

  Dansk Stalking Center telefon 25 17 73 74 tilbyder gratis hjælp og rådgivning til alle personer, der er berørte af stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende. Du kan være anonym, når du ringer til rådgivningen.


  Du kan bl.a. få rådgivning om:

  • Er det, du oplever, stalking?
  • Strategier for afskærmning af stalking
  • Hvordan du indsamler beviser
  • Kontakt til politi
  • Hvordan du taler med din arbejdsplads om stalking
  • Håndtering af digital stalking
  • Hvordan du håndterer magtesløshed

  Du kan også kontakte Horsens Kommune, hvis du har spørgsmål om stalking ved at skrive til send sikker mail (kræver NemID)

  Stalking kan blandt andet bestå af:

  • Gentagende telefonopkald, SMS’er, e-mails og breve samt chikane på internettet 
  • Forfølgelse og overvågning af dit hjem og arbejdsplads samt overvågning via elektronisk udstyr som fx GPS
  • Uønskede gaver eller taxier, pizzaer o.l. bestilt i dit navn.
  • Rygtespredning og falske anklager
  • Chikanering af din familie, venner og kollegaer
  • Hærværk af dine ejendele
  • Vold eller trusler om vold

   

  Forskellige stalkingforløb

  Der er stor variation i varigheden af stalkingforløb. For nogles vedkommende slutter stalkingen inden for én måned, mens andre oplever forløb, der står på i flere år.

  Det er individuelt, hvornår man oplever en bestemt handling som intimiderende. En del af de enkeltstående handlinger kan virke harmløse.

  Men når de sættes sammen, opstår et mønster af gentagen, systematisk og uønsket kontakt, som kan være yderst indtrængende og begrænsende for et menneskes liv. 

  Digital Stalking

  Digital stalking er, når nogen anvender internettet, app´s og andre former for teknologi og digitale medier til uønsket kontakt og chikane. Digital stalking kan forekomme udelukkende online – eller det kan være en del af et stalkingforløb, der også indebærer fx fysisk overvågning, kontinuerlige kontaktforsøg, hærværk, vold og trusler.

  Dokumentér og registrér

  Det er vigtigt at du registrerer og dokumenterer alle henvendelser fra stalkeren.

  Gem sms’er, e-mails og andet, der kan dokumentere den uønskede kontakt. Find ud af, om der er vidner til nogle af hændelserne, og skaf navne og kontaktoplysninger på disse vidner.

   

  Det er vigtigt, at du ikke går med det alene

  Tal med din omgangskreds om dine oplevelser og tanker. Jo flere der ved besked om stalkingforløbet, jo bedre kan de hjælpe dig. 

  Det er vigtigt, at personer i dit netværk ved, at de ikke skal videregive informationer om dig til stalkeren, og at de skal registrere eller gøre opmærksom på de henvendelser, de eventuelt måtte få fra stalkeren.

   

  Undgå al kontakt

  Det er vigtigt, at den stalkingudsatte bliver rådet til at sige nej til kontakt med stalkeren. Alt andet end et klart og tydeligt nej vil for stalkeren opleves som en mulighed for yderligere kontakt.
  Læs mere på danskstalkingcenter.dk

  Alle kan opleve udfordringer i relationen til andre mennesker. Men særligt i forbindelse med brud og afvisninger, kan følelsen af uretfærdighed eller vrede skabe handlinger, der kan være svære at forstå og kontrollere.

  At stalke er ofte præget af kaos, desperation og måske jalousi. Ligesom at man kan opleve sig fastlåst og have svært ved at ændre på situationen.

  Er man havnet i en sådan situation, kan det for mange give mening at stoppe op og få hjælp til at håndtere følelser og impulser, der ligger bag stalkingen.

  Har du som udøver brug for hjælp, kan du henvende dig til:
  Dansk Stalking Center
  Telefon 27 60 40 16
  danskstalkingcenter.dk

  Du kan også kontakte Horsens Kommune: send sikker mail (kræver NemID)