Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri

Læs om dine muligheder for uddannelse og beskæftigelse

Du kan deltage i specialundervisning og beskæftigelse, som er målrettet din funktionsnedsættelse.

 • Læs op

Indhold

  STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

  STU er en 3-årig uddannelse, hvor du kommer til at:

  • Arbejde med personlig, social og faglig udvikling
  • Være i praktik, som giver afklaring og forståelse i forhold til arbejdsmarkedet. Der er individuel praktik og fællespraktikker
  • Deltage i mange forskellige aktiviteter: Studieture, planlægning af arrangementer fx fodbolduge, dramauge, faglig undervisning, elevråd o.s.v. 
  • Opleve, at du bliver udfordret og støttet i dine valg.

  På STU samarbejder du med din kontaktlærer og UU.

  Læs mere om STU på caul.horsens.dk - Center for Arbejde, Udvikling og Lærings hjemmeside

  STU er for dig mellem 16 og 25 år, som har brug for særlig støtte for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan STU skræddersys efter dine behov og ønsker.

  Din uddannelsesplan har som mål, at du udvikler dine potentialer og sigter mod job eller videre uddannelse.

  For at blive optaget, skal du være visiteret til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

  Det er normalt, din UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der indstiller dig.

  For yderligere oplysninger kontakt
  Afdelingsleder
  Laila Fogh
  Telefon: 76 29 28 00
  Mobil: 30 54 70 11

  Kompenserende specialundervisning

  Du kan få kompenserende specialundervisning, hvis du er særligt udfordret i hverdagen.

  Kompenserende specialundervisning er henvendt mod dig, der:

  • er over 18 år
  • ikke kan deltage i undervisningstilbud andre steder som fx aftenskole eller VUC
  • er på førtidspension, i job på særlige vilkår eller står i en svær livssituation.

  Undervisningen tager udgangspunkt i dit behov, og du lærer at kompensere for og begrænse dine udfordringer.

  Undervisningen foregår på små hold med erfarne speciallærere. 

  Eksempler på undervisning er:

  • krop og motion 
  • mental balance
  • kreativ og musisk udvikling
  • strategier til trivsel i hverdagen
  • angststrategier
  • find ro i naturen
  • dansk og engelsk

  Kontaktoplysninger:

  Send sikker mail (kræver NemID/MitID)
  eller ring og få hjælp hos:
  Tina Laue Petersen: Telefon 24 90 77 02
  Annegrete Ørum-Madsen:  Telefon 24 90 77 58

  Læs mere om kompenserende specialundervisning på caul.horsens.dk

  Har du brug for hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse?

  Undervisning

  Hvis du oplever at have svært ved at læse, skrive og regne, eller af forskellige årsager synes det er vanskeligt at mestre dig hverdags- eller arbejdsliv, er der en række undervisningsforløb og kurser, du kan deltage i. Læs mere på caul.horsens.dk Center for Arbejde, Udvikling og Lærings hjemmeside

  Støttet beskæftigelse

  Der er også en række muligheder for at komme i støttet beskæftigelse. Du kommer på en arbejdsplads, hvor du har en jobcoach tilknyttet, som en almindelig arbejdsplads ikke kan tilbyde. Målet er at opkvalificere og udvikle dine evner til at arbejde, så du på sigt kan komme videre i et job uden støtte.

  Hvem er støttet beskæftigelse henvendt mod?
  Du skal være under 65 år, og have et stort fysisk eller psykisk handicap eller have sociale problemer, der gør, at du ikke kan være i et arbejde på normale vilkår.

  Når du er i støttet beskæftigelse, arbejder vi fx med at:

  • opkvalificere og udvikle dine evner til at arbejde
  • give dig erfaring med arbejdsmarkedet
  • oplære dig i konkrete arbejdsopgaver
  • træne sociale færdigheder.

  Løn og udgifter
  Du får løn efter indsats og arbejdsvurdering. Når du arbejder i støttet beskæftigelse, skal du selv sørge for udgifter til transport til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 km. Har du nødvendige udgifter ud over det, betaler kommunen den billigst mulige kørsel.

  Læs mere om støttet beskæftigelse på caul.horsens.dk 

  Kontakt:

  Visitation til Støttet Beskæftigelse
  Lene Høj Jakobsen 
  Nørrebrogade 38a

  Telefon: 30 54 69 76 
  Send sikker mail (kræver NemID/MitID)

  Afdelingsleder Morten Brøgger
  Telefon: 21 78 87 57

  Læs tilsynsrapport for Ekstern Beskæftigelse

  Læs mere om de muligheder for støttet beskæftigelse på caul.horsens.dk - Center for Arbejde, Udvikling og Lærings hjemmeside