Gå til hovedindhold
Skadedyr

Måger i byen

Få information om, hvad du kan gøre ved sølvmågerne.

 • Læs op

Indhold

  Aktuelt lige nu

  Hvad må du selv gøre? 

  Lige nu og indtil 1. april må du gerne uden tilladelse fjerne sølvmågers redemateriale.

  Hvis du ser, at en måge er ved at etablere en rede på dit hustag, må du altså gerne fjerne reden.

   

  Efter 1. april kræver det en reguleringstilladelse - søg tilladelsen allerede nu

  Det er nu, du skal søge tilladelse til at fjerne æg og reder på din ejendom for at undgå larm til sommer, når æggene klækker, ungerne skriger efter føde, og de voksne måger bliver mere aggressive.
  Søg enten via Giv et Praj eller via Naturstyrelsen alt efter hvor du bor - se mere her på siden.

  Regulering i form af at fjerne æg og reder eller oliere æggene, så de ikke klækker, skal påbegyndes senest 1. april og efterfølgende gentages hver 14. dag frem til 31. august, hvor tilladelsen udløber.

   

  Vi skyder sølvmåger i Horsens midtby

  I perioden 1. februar til 15. april  kan du som ejendomsejer få hjælp til at regulere sølvmåger på din ejendom ved skydning.

  Muligheden gælder inden for et afgrænset område af Horsens midtby.

  Læs mere om hvor og hvordan her på siden.

  Giv os et praj om mågegener i byen

  Giv os et praj, hvis du spotter måger, der bygger reder og generer i byen. Så kontakter vi dig med råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at minimere generne. Samtidig er du med til at kortlægge problemet og mågernes foretrukne opholdssteder. Det hjælper os til at kunne sætte strategisk ind i vores fremtidige hjælp til regulering.

  Søg tilskud til mågepigge eller andre fysiske måge-forhindringer

  Har du problemer med måger på din bygning? Så kan du søge om tilskud til indkøb af fysiske forhindringer såsom fuglepigge og lim, wirer til tagryg eller tagrender, net, el-skinner og lignende. Du skal som bygningsejer selv stå for montering.

  Søg reguleringstilladelse eller giv os et praj

  Efter 1. april må du kun regulere sølvmåger ved at fjerne æg og reder eller oliere æggene, så de ikke klækker.
  Det kræver en tilladelse. Du skal påbegynde reguleringen senest 1. april og efterfølgende gentage indsatsen hver 14. dag frem til 31. august, hvor tilladelsen udløber.

  Læs vores pressemeddelelse om en horsensiansk virksomhed, der flere år har søgt tilladelse og har god erfaring med at regulere måger.

   

  En samlet reguleringstilladelse

  Vi har en samlet tilladelse til at regulere sølvmåger i en stor del af Horsens og industrikvarteret i Gedved. Tilladelsen gælder for områderne, der er afgrænset på kortene.

  Industriområde Nord i Gedved (Klik hvis du vil åbne kortbilaget i en ny browser):

  Horsens Midtby (Klik hvis du vil åbne kortbilaget i en ny browser):

  Du kan koble dig på den samlede tilladelse - tidsfrist:  1. april

  Ligger din ejendom inden for ét af de afgrænsede områder, og ønsker du tilladelse til at regulere sølvmåger på din ejendom? Så kan du som grundejer eller erhvervsdrivende vælge at melde dig ind under vores samlede tilladelse. På den måde behøver du ikke selv søge en individuel reguleringstilladelse ved Naturstyrelsen.

  Gå til webløsningen Giv et praj, udpeg din ejendom hvor du vil regulere, og vælg at du vil koble dig på kommunens tilladelse via dw3.dk.

  Vi tager herefter kontakt til dig.

  Bor du uden for de afgrænsede områder, eller har du problemer med stormmåger, skal du selv søge tilladelsen hos Naturstyrelsen.

  Du kan som grundejer søge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere måger på din ejendom.

  Hvis du driver en virksomhed i en større lejet bygning, kan du som forpagter også søge Naturstyrelsen om reguleringstilladelse for bygningen.

  Søg Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere måger via virk.dk.

  I perioden 1. februar og til 15. april er det muligt at regulere sølvmåger ved skydning.

  Vi har derfor søgt Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere sølvmåger ved skydning inden for det afgrænsede område af Horsens midtby, som fremgår af kortet herunder.

  Klik hvis du vil åbne kortbilaget i en ny browser.

  Ejer du en ejendom inden for det afgrænsede område, så kan du som ejendomsejer i perioden 1. februar og frem til 15. april få hjælp via kommunen til regulering af sølvmåger på egen ejendom ved skydning.

  Bemærk dog, at skydning er sidste mulighed, hvis anden form for regulering enten ikke er mulig eller har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Dette vurderer vi fra sag til sag.

  Ejendomsejer kan kontakte os via naturogmiljoe@horsens.dk.

  Er du nabo til en ejendom, der har en larmende mågekoloni på taget, så tag gerne en snak med din nabo. Du kan som nabo ikke bestille skydning af måger på naboejendommen eller andre ejendomme end din egen.

  Kortbilag med markering af det område af Horsens Midtby, der er omfattet af den fælles tilladelse til mågeregulering

  Du kan søge Naturstyrelsen om reguleringstilladelse til at skyde voksne sølvmåger på dine egne eller forpagtede arealer uden for byen frem til 15. april.

  Søg om tilladelse til regulering via mst.dk.

  Du kan søge om tilskud til indkøb af alle fysiske måge-forhindringer såsom fuglepigge og monteringslim, wirer til tagryg eller tagrender, net, el-skinner eller lignende. Du skal selv stå for montering, da du er bygningsejer.

  Vi giver ikke tilskud til opsætning af drager, oppustelige dukker, lydkanoner eller lignende.

  Det er ikke alle steder, hvor det er muligt at komme på taget uden brug af lift eller en meget lang stige. Her anbefaler vi, at du tager kontakt til en af byens tømrere, der har erfaring med at begå sig på tage.

  Du skal være opmærksom på, at fuglepigge til måger skal være ca. 15 cm høje for, at de har en effekt.

   

  Søg tilskud til mågepigge og andre fysiske forhindringer (NEMID)

  Ved at give os et praj om mågegener i byen, er du med til at hjælpe os med vores kortlægning af problemet og mågernes foretrukne opholdssteder. Så kan vi sætte strategisk ind i vores fremtidige hjælp til regulering.

  Giv os et praj hvis du spotter måger, der bygger reder og larmer via dw3.dk.

  Se eksempler på fuglepigge og andre forhindringer

  På Stensballe Skole har vi lavet flere forskellige tiltag for at holde mågerne væk. Der var problemer med at mågerne angreb børnene i skolegården.

  Der er spændt en wire langs tagryggen for at forhindre, at mågerne kan stå der og holde øje med, hvem de kan angribe i skolegården.

  Der er spændt et net ud over et helt tag, hvor der var rigtig mange reder. Der er lynlås monteret i nettet, så man kan komme ind på taget og hente bolde, der er endt oven på nettet.

  Der er på taget monteret fuglepigge bag udluftningsstudser, over ovenlysvinduer og i skotrender mellem bygninger, hvor der også var mange reder.

  Der er spændt en wire langs tagryggen for at forhindre, at mågerne kan stå der.

  Der er spændt et net ud, så mågerne ikke kan flyve tæt hen over taget

  Fuglepigge er monteret direkte på taget

  Der er monteret fuglepigge over kanten af ovenlysvinduerne

  På taget er monteret fuglepigge ved udluftningshætterne

  Fuglepigge i skotrender mellem bygninger forhindrer mågerne i at bygge reder her

  Ved børnehaven på Langelinie har vi afprøvet et andet tiltag for at forhindre mågerne i at slå sig ned. Tidligere angreb mågerne forældre og personale, mens børnene i perioder var nødt til at blive inde af samme årsag.

  På børnehaven har vi monteret el-hegn på kanten af taget og på en forhøjning midt på taget.

  Derudover har vi monteret fuglepigge på ventilationsrøret, så mågerne ikke kan lande.

  Fuglepigge der forhindrer mågerne i at lande her


  Fuglepigge der forhindrer mågerne i at slå sig ned her


  El-hegn på en forhøjning af taget

  El-hegn på kanten af taget

  Beboere rundt omkring ejendommen og brugerne af ejendommen oplevede øredøvende larm og angreb fra mågerne.

  På baggrund af deres mange henvendelser om mågeproblemerne, har vi på denne kommunale bygning opsat fuglepigge.

  På baggrund af mange henvendelser om mågeproblemer, har vi på denne kommunale bygning opsat fuglepigge, så mågerne ikke kan slå sig ned

  På baggrund af mange henvendelser om mågeproblemer, har vi på denne kommunale bygning opsat fuglepigge, så mågerne ikke kan slå sig ned

  5 ting du kan gøre ved mågerne

  • Du kan forhindre mågerne i at bygge rede ved at montere fuglepigge på hjørner og kroge
  • Du kan skræmme mågerne væk
  • Du kan undgå at smide madaffald 
  • Du kan fjerne reder, hvis du har en tilladelse fra Naturstyrelsen
  • Du kan fjerne eller oliere æg, hvis du har en tilladelse fra Naturstyrelsen.

  Når det kræver tilladelse 

  Du må ikke uden videre regulere måger efter deres æglægning, der starter ved månedsskiftet fra april til maj.

  Efter 1. april kræver det, at du har en reguleringstilladelse, hvis du vil regulere mågerne.

  Regulering ved at fjerne eller oliere æg

  Du skal have en tilladelse til at fjerne eller oliere æggene.

  Ved at oliere æggene mister de ilt.

  Hvis du fjerner æggene, kan du eventuelt erstatte dem med dummy-æg.

  Du skal påbegynde reguleringen senest medio april og gentage minimum hver 14. dag. 

   

  Regulering ved at fjerne reder

  Du må fjerne reder inden den 31. marts uden en tilladelse fra Naturstyrelsen.

  Du skal have en tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis du vil fjerne dem efter den 31. marts. 

  Du må kun fjerne sølvmågernes reder.

  Du må ikke fjerne reden, hvis der er unger i den. 

   

  Forhindre mågerne i at bygge rede

  Du kan montere fuglepigge på hjørner og kroge, da måger bygger deres reder der. 

  Du kan også montere stålwire og net på taget.  

   

  Forsøg at skræmme mågerne væk

  Du kan skræmme mågerne væk med modeller af rovfugle, fx ugler. 

  Du kan også bruge skræmmelyde, hvis ikke de generer andre. Du må ikke bruge skræmmelyde i yngleperioden. 

   

  Undgå at smide madaffald

  Smid ikke dit madaffald og lad være med at fodre mågerne, da det tiltrækker flere måger.

  Overfyld ikke din skraldespand - og lad ikke dit affald stå fremme.

   

  Øvrige regler og muligheder 

  Hvis du har jagttegn, må du skyde sølvmåger på dine egne eller forpagtede arealer uden for byen.

  • Der er jagttid på sølvmåger fra 1. september til 31. januar.
  • I perioden fra 1. februar til 15. april skal du have tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis du vil skyde voksne måger.

   

  Læs nærmere om reglerne og vores praksis for at regulere måger og minimere mågegener i byen (pdf).

   

  Læs mere om muligheder og begrænsninger i forhold til regulering af måger på Retsinformation.dk

  • Vi sørger for, at affaldsstativer ikke er overfyldte, og vi fjerner henkastet affald på offentlig veje og arealer, så mågerne ikke bliver tiltrukket
  • Hvis vi ejer en ejendom, der deler fællesgård med private ejendomme, så kan vi indgå i en fælles forebyggelse af mågeproblemet med ejerne
  • Vi regulerer måger på kommunale ejendomme, hvor det er muligt, ved oliering af æg i reder hver 14. dag
  • Vi monterer og afprøver forskellige løsninger på offentlige bygninger til fysiske forhindringer for redebygning
  • Vi søger staten om en samlet reguleringstilladelse i Horsens midtby og industrikvarteret i Gedved
  • Når redesæsonen er slut i slutningen af juni måned, indberetter vi de indsamlede æg og reder til staten
  • Vi kortlægger, hvor mågerne bygger reder. Vores kortlægning er blandt andet baseret på de praj, vi modtager fra dig og andre borgere hen over året
  • Vi forebygger ved information om bedre affaldshåndtering og god adfærd for fodring af dyr
  • Vi vejleder omkring mågeregulering på vores hjemmeside og via pressen - og i foldere du finder på offentligt tilgængelige steder såsom Horsens Rådhus, bibliotekerne og i Sund By-butikker.

   

  Bemærk at...

  Vi bekæmper ikke måger på private ejendomme, og vi er som kommune ikke ansvarlig for mågeproblemerne.

  Brug for rådgivning?

  Kontakt os på telefonnummer 76 29 29 29 eller naturogmiljoe@horsens.dk.

  Vi vejleder dig gerne i, hvad du selv kan gøre, hvis du er generet af måger.

   

  Kontakt til din vildtkonsulent fra Naturstyrelsen, som besvarer spørgsmål om blandt andet måger.

  Find kontaktinformationer på naturstyrelsen.dk

  Læs folderen Måger i Horsens

  Læs nærmere om reglerne og vores praksis for at regulere måger og minimere mågegener i byen (pdf).