Røg, støj, støv og lugt

Er du generet af røg, støj, lugt og støv? Læs mere om, hvad du selv kan gøre, og hvornår du kan klage til os. Husk også selv at anmelde dine støjende og støvende midlertidige aktiviteter før du går i gang.

Indhold

  Husk at anmelde dine midlertidige miljøaktiviteter

  Midlertidige aktiviteter som fx byggeri, vejarbejde, facaderenovering og nedrivning kan støje, vibrere og støve - og altså genere miljøet og omgivelserne. Du har derfor pligt til at anmelde dine midlertidige miljøaktiviteter, før du går i gang. Du skal blandt andet oplyse, hvornår du er i gang med aktiviteterne, og hvad du gør for at afhjælpe generne.

  Find flere oplysninger i vores regulativ for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder (pdf).

  SELVBETJENING

  Meld dine midlertidige miljøaktiviteter senest 14 dage før du går i gang.

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Er du generet af røg eller støj fra din nabo? Snak med din nabo først

  Uanset om din nabo er en privatperson eller en virksomhed, så er en snak med naboen ofte den hurtigste og bedste måde at få løst problemerne på. Måske er din nabo slet ikke bevidst om, at der er et problem. De fleste mennesker er interesserede i at undgå nabostrid og generer ikke bevidst deres omgivelser.

  Vores indblanding i klagersager bør være den sidste udvej. Der er nemlig ingen garanti for, at vi kan løse konflikten mellem jer. Måske får du oven i købet et resultat, som du synes er dårligere, end hvis du og din nabo havde fundet en løsning sammen - uden love og paragraffer.

  Miljøgener

  Etablering og driften af brændeovne følger i Horsens Kommune de generelle regler:

  Læs mere på Brændefyringsportalen.dk

  I Horsens Kommune har vi ikke vedtaget særlige lokale forskrifter eller regulativer for brændeovne.
  Alle kommuner har dog mulighed for at vedtage lokale forskrifter, der forbyder ældre brændeovne, som enten ligger i områder med kollektiv varmeforsyning, eller i områder hvor brændeovne miljømæssigt vurderes at være problematisk. Dette gør sig ikke gældende i Horsens Kommune.

  3 gode råd

  • Prøv at finde en løsning på problemet sammen med din nabo, hvis røgen generer dig. 
  • Kontakt naboen, når røgen er slem. Det er nemmere at skabe forståelse for problemet, hvis din nabo selv ser og lugter røgen fra sin skorsten. 
  • En venlig dialog kan føre til en løsning uden vores indblanding. 

  Er din nabo ikke til at snakke med

  Vi anbefaler, at du kontakter din grundejerforening. 

  Hvis det ikke lykkedes med din grundejerforening, kan du kontakte os som sidste udvej. 

  Det kan vi gøre i sager om røggener: 

  Vi kan lave en konkret vurdering af om der er tale om en 'væsentlig forurening'. 

  Hvis vi vurderer, at det er en væsentlig forurening, kan vi med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 42 give påbud om, at forureningen skal nedbringes. 

  Vi kan ikke gribe ind i sager, hvor der er tale om en speciel følsomhed. Vi griber heller ikke ind i sager, hvor virksomheder overholder vejledende grænseværdier.

  12 gode råd til hvordan du fyrer korrekt - Du kan måske fortælle din nabo om dem?

  • Godt brænde
  • Tørt brænde
  • Mindre brændestykker
  • Optænding fra toppen
  • Kvalitetsovn, f.eks. med svanemærke
  • Brændeovn i den rigtige størrelse
  • Høj temperatur i brændeovnen
  • Ilt i de rette mængder
  • Ren ovn
  • Høj skorsten
  • God foring i skorstenen
  • Usynlig røg fra skorstenen

  Skorstensfejeren skal godkende installationen af din brændeovn.

  Kontakt derfor din skorstensfejer, når du tilslutter en brændeovn eller lignende:

  John Merrald, telefon 24 96 35 09

  Telefontid

  Mandag til fredag kl. 06.30-17.00.  

  Læs om hvilke regler, der gælder for arrangementet tæt på dig i vores retningslinjer for udendørsarrangementer. 

  Læs om vores retningslinjer for udendørsarrangementer (pdf).

  Oplever du, at reglerne ikke bliver overholdt ved et givent arrangement, kan du sende os et klageskema.  

  Du skal være opmærksom på: 

  • Du må max. have 5 voksne høns
  • Du må godt have kyllinger, men max. 10 kyllinger
  • Det er ikke tilladt at have haner
  • Du skal fortælle dine naboer, at du skal til at have høns eller andet fuglehold, da høns og andet fuglehold kan støje og lugte. 

  Læs vores regler om indretning og drift af høns- og andet fuglehold (pdf).

  Få hjælp til at din virksomhed ikke støjer eller lugter for meget i vores forskrift om indretning og drift af restaurationer. 

  Få samtidig et overblik over, hvad du skal have styr på inden du etablerer din restaurant, så du ikke generer dine naboer. 

  Få hjælp i vores forskrift om indretning og drift af restaurationer (pdf). 

  Udfyld skema om miljøklager

  Send din klage til os via den digitale selvbetjeningsløsning.