Har du brug for træning og genoptræning?

Du kan få træning og genoptræning, hvis du har været indlagt på sygehus eller er svækket efter sygdom og har brug for at genvinde din evne til at fungere i hverdagen.

Vigtig information

 

Vedr. træning efter sygehusindlæggelse på Vital Horsens Langmarksvej og træning i eget hjem

Vi retter os også efter myndighedernes anbefalinger og har aflyst alt ikke kritisk genoptræning i perioden den 16.3.-31.3.20.

Er du henvist med en genoptræningsplan fra sygehuset bliver du kontaktet telefonisk og din situation vurderes i forhold til, om der er et kritisk behov for genoptræning her og nu.

Så længe der ikke er behov for vores arbejdskraft andre steder i organisationen laver vi telefonisk og virtuel opfølgning, der hvor der er et behov og det giver mening, for at understøtte dig i dit forløb.


Alle opfordres til at lave hjemmetræning og følge deres genoptræningsprogram.

Når der igen er klarhed over situationen, og vi kan genoptage vanlig drift, vil alle blive kontaktet med henblik på at genoptage genoptræningsforløb.

Har du spørgsmål kontakt:

Strakskoordinationen i Vital Horsens
Telefon: 76 29 38 03
Telefontid: mandag, onsdag og fredag 8.30-9.30 
strakskoordination@horsens.dk

 
Luk alle
Åbn alle

Rehabiliteringsforløb forud for hjemmepleje

Når du søger om hjælp til pleje eller praktiske opgaver, vil en visitator sammen med dig vurdere dit behov for hjælp. Visitator sætter sig grundigt ind i din situation og vurderer, om du vil have gavn af et rehabiliteringsforløb. 

Formålet med rehabiliteringsforløbet er, at du bliver helt eller delvist i stand til at klare dig selv.

I et rehabiliteringsforløb vil en terapeut hjælpe dig med

  • at afdække dit behov for hjælpemidler og/eller tilpasse dit hjem
  • at komme ud af ensomhed og deltage i samfundslivet i højere grad 
  • at lave fysisk træning og træne i dagligdags-aktiviteter.

Et rehabiliteringsforløb kan foregå i dit hjem eller som udeaktiviteter, og det vil typisk strække sig over 4-8 uger. Forløbet kan vare kortere eller længere tid - afhængigt af dine behov. 

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Handicap- og Ældrerådgivningen
Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

 

Læs mere om rehabilitering i denne pjece (pdf)

Har du slidgigt i hofte og/eller knæ?

Ved at deltage i træningsforløb i projekt GLAiD kan du få hjælp til at håndtere knæ- og/eller hoftesmerter samt lære at træne hensigtsmæssigt.

Forløbet varetages af fysioterapeuter, og du vil:
blive undervist om slidgigt, hvordan den kan behandles og hvordan du kan håndtere smerte under fysisk aktivitet. 
deltage i et 6 ugers træningsforløb med træning 2 gange ugentligt. 

Hvem kan deltage?
For at deltage skal du:
have ledgener fra hofte eller knæ som skyldes slidgigt
være motiveret for at gøre en indsats
være bosiddende i Horsens kommune

Træningen er gratis og foregår på Vital Horsens, Langmarksvej 85,  Horsens

Tilmeld dig på:
Telefon: 76 29 38 03 
Telefontid: mandag, onsdag og fredag
8.30-9.30

Læs mere i pjecen om projekt GLAiD  (pdf)

Skiftesporet - en hjælp til at blive mere aktiv 

VIGTIG INFORMATION: Grundet situationen med Covid19 er alle gruppeforløb indtil videre indstillet. Du kan altid kontakte os per telefon. Via en telefonsamtale vil vi sammen afdække din situation og funktionsevne og vurdere hvilke tiltag, der kan iværksættes for dig.

 

Skiftesporet er et trygt sted, hvor du kan få mod på igen at være sammen med andre og deltage aktivt i forskellige aktiviteter.

Du får støtte til at overkomme vanskeligheder i forbindelse med fx ensomhed, isolation og inaktivitet, og vi arbejder målrettet på, at dine ønsker for fremtiden kan realiseres.

Åbningstider: Mandag og onsdag 9.30 - 11.30  

Sted: Kildegade 23, 8700 Horsens

Kontakt: Dorte Betina Lee eller Bente Bjerrum. 
Telefon: 76 29 37 73

Læs mere om Skiftesporet (pdf)

 

Tryg overgang fra hospital til dit hjem med ´Kom godt hjem´

Hvad er ´Kom godt hjem´?

´Kom godt hjem´ er et særligt team, der hjælper dig og dine pårørende til at få en sammenhængende overgang fra hospitalet eller akutpladser til en tryg hverdag i dit eget hjem.

Teamet består af udskrivningskoordinatorer og sygeplejersker.

Vi sørger for:

  • at en udskrivningskoordinator informerer dig under indlæggelsen vedrørende mulig hjælp og støtte
  • at sygeplejersken kommer på udskrivelsesdagen eller dagen efter for at sikre, at de praktiske aftaler fungerer
  • at sygeplejersken er din kontaktperson, der koordinerer den samlede hjælp og hjælper med at skabe overblik i den første tid hjemme.

For yderligere oplysninger kontakt:

Teamleder
Karen Margrethe Lind-Frandsen
Mobil: 24 40 56 82

Læs mere i vores pjece om ´Kom godt hjem´

 

Kontakt os

For yderligere oplysninger kontakt

Strakskoordinationen i Vital Horsens

Telefon: 76 29 38 03 

Telefontid: mandag, onsdag og fredag 8.30-9.30 

Send sikker mail (kræver NemID)