Skip Navigation

Teknologiske hjælpemidler

Der findes en bred vifte af teknologiske løsninger, som kan hjælpe dig i din hverdag, hvis du har et handicap. Nogle kan du få bevilliget, andre skal du selv betale for.

Teknologiske hjælpemidler du kan få bevilliget

Er du udfordret i din hverdag på grund af et omfattende syns-, høre kognitivt eller fysisk handicap mm., kan du søge om teknologiske hjælpemidler til at kompensere for dine vanskeligheder. Hjælpemidlerne bevilliges ud fra en individuel vurdering.

Vi kan bevillige teknologiske løsninger som en hjælp indenfor følgende hovedområder:

Luk alle
Åbn alle

Vil du søge om et teknologisk hjælpemiddel?

Kontakt:
Kommunikation og Teknologi
Langballe 6, 8700 Horsens
Send sikker post
Telefon: 76 29 72 21
Mandag - fredag fra kl. 8.30 - 12.00

Alle henvendelser bliver behandlet af vores specialister i IKT teamet. De bevilger det eller de hjælpemidler, der bedst kan kompensere for dine udfordringer. 

 

Du kan læse mere om, hvilken rådgivning og vejledning ifm. teknologiske hjælpemidler på ckt.horsens.dk - Center for Arbejde, Udvikling og Lærings hjemmeside

Hverdagsteknologi du selv skal købe

En meget stor andel af hverdagsteknologi betragtes i lovgivningen som almindelig forbrugsgoder og er i et prisleje, som gør teknologien tilgængelig for alle. Vi kan derfor ikke bevillige denne type teknologi til dig.

Vi kan i derimod tilbyde samarbejde med dig omkring en række teknologier eller apps, som vi anbefaler til dig, der har brug for let støtte og ønsker at være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Spørg din samarbejdspartner i kommunen, hvis du ønsker at vide mere om samarbejdet.

Vi anbefaler gratis apps og teknologier indenfor følgende overordnede områder:

 • Nedsat hukommelse 
  Hvis du er udfordret af hukommelsesbesvær i relation til fx medicinindtag, madlavning eller din egen livshistorie

 • Struktur og planlægning
  Hvis du har svært ved at overskue dagligdagens aktiviteter, kan du få overblik og assistance med bl.a. lyd, billede, tekst og notifikationer.

 • Angst
  Hvis din hverdag er hæmmet af angst kan du få hjælp til at huske mestringsstrategier, skærme dig selv eller blive mere bevidst om dine trickere.

 • Søvnbesvær
  Har du besvær med at falde i søvn, finde ro eller finde årsager til søvnbesvær kan du få hjælp til at blive bedre til at håndtere din udfordring.

 • Nedsat initiativ
  Har du svært ved at komme i gang med hverdagens aktiviteter – bryd dem ned i små bider og bliv i stand til at udfolde dig.

 • Kommunikation- og ordblindevanskeligheder
  Der findes en lang række gratis støttesystemer som du kan gøre brug af, så du ikke længere skal lade dig hæmme af læse-, skrive- eller talebesvær. 

 • Problemer med rusmidler
  Har du svært ved at overskue dit indtag af rusmidler, og er du vidende om hvilke konsekvenser det kan have for dig – bliv klogere på dit rusmiddelindtag.       
Billede af kvinde

Kontakt os

Kommunikation og Teknologi

Langballe 6
8700 Horsens

Telefon: 76 29 72 21
Send sikker mail (kræver NemID)

Åbningstid
Mandag - fredag 8:30 til 12:00