Skip Navigation

Økonomisk støtte 

Har du eller dit barn et handicap eller alvorlig sygdom, kan du få støtte til at kompensere for de udgifter, som handicappet giver.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med et handicap eller en alvorlig sygdom, kan du blive kompenseret for den arbejdsindtægt, du mister ved at passe dit barn.

Luk alle
Åbn alle

Merudgifter til børn

Hvis du har et barn (0-18 år) med handicap, så kan du søge om økonomisk støtte til merudgifter, der er en følge af dit barns handicap.
Luk alle
Åbn alle

Merudgifter til voksne

Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Luk alle
Åbn alle

Hvis du har spørgsmål, inden du søger om støtte, kan du kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen.