Skip Navigation

Erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade (også kaldet senhjerneskade) kan fx opstå i forbindelse med en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, betændelsestilstande, forgiftning og trafikulykke.

Har du brug for støtte og rådgivning i hverdagen efter en hjerneskade?

Vi arbejder sammen med hospitalet, dig selv og dine pårørende for at sikre dig en god genoptræning efter din hjerneskade. Målet er, at du kommer tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt hverdagsliv så hurtigt som muligt.

Lige efter en hjerneskade sætter vi ind for at prøve at genvinde de tabte fysiske, psykiske, mentale og kognitive færdigheder. 

På længere sigt kan du have brug for støtte til at få en hverdag med job, fritid, uddannelse, familie og sociale relationer til at fungere.

Du får et individuelt og sammenhængende forløb med tilbud, der er tilpasset følgerne af din hjerneskade. 

Hjælpen er individuel og kan omfatte

  • pleje, hjemmehjælp
  • undervisning, uddannelse og omskoling
  • psykologhjælp
  • bostøtte, familiestøtte og botilbud
  • rehabilitering, aktivitetstilbud, arbejdsprøvning
  • støtte til et socialt liv. 

 

Hjerneskaderådgivningen 

I Hjernekernen kan du få støtte af vores hjerneskadekoordinatorer. 

Du kan få støtte til koordinering af de forskellige tilbud fx

  • fysisk og kognitiv genoptræning
  • specialundervisning og specialvejledning
  • hjælp i hjemmet og arbejdsprøvning
  • mentorordning og samtaler. 

 

Bemærk - hjerneskaderådgivningen omfatter ikke rådgivning og vejledning ifm. commotio (hjernerystelse).

 

Kontakt hjerneskadekoordinatorer:
Telefon: 76 29 72 03 og 76 29 72 10
Send sikker mail (kræver NemID)

 

Har du skjulte følger efter sygdom og skade på din hjerne?

Når hjernen udsættes for sygdom eller skade, kan der opstå en række følger. Nogle forsvinder af sig selv - andre kræver en målrettet indsats og genoptræning. Hvis du og dine pårørende bliver støttet i at tage de rigtige hensyn, kan det påvirke bedringen i positiv retning.

I hjerneskaderådgivning er erfarne konsulenter ansat med specialviden om følger efter hjernepåvirkning. 

Vi tilbyder åben rådgivning for ramte og pårørende:
Hver onsdag fra kl. 14.00 - 16.00

Mød op på Kommunikation og Teknologi
Langballe 6, Torsted, 8700 Horsens

- eller ring på telefonnummer: 24 79 00 88 for en uforpligtende samtale om din situation

Aktiviteter og tilbud til ramte

Luk alle
Åbn alle

For pårørende

Luk alle
Åbn alle

Både for ramte og pårørende

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Hjerneskaderådgivningen, Hjernekernen

Kontakt hjerneskadekoordinatorer:
Telefon: 76 29 72 03 og 76 29 72 10
Send sikker mail (kræver NemID)