Kultur, biblioteker og fritidstilbud

Offentlige kulturinstitutioner, haller, klubhuse, biblioteker, fritidstilbud og lignende, der har indendørs aktiviteter, er lukket indtil andet meldes ud. Alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige  foreninger og trossamfund og så videre, er blevet kraftigt opfordret til også at holde lukket.

Horsens Bibliotek

Fra mandag den 18. maj vil alle kommunens biblioteker være åbne for aflevering, afhentning og udlån samt udvalgte services i hele den betjente åbningstid. Der er fortsat lukket for selvbetjening på alle Horsens Kommunes biblioteker.

Du kan stadig benytte dig af bibliotekernes digitale tilbud og finde mere information på Horsens Kommunes bibliotekers hjemmeside.

Foreningsaktiviteter i haller, gymnastiksale, skoler, klubhuse med mere

Opdateret mandag den 11. maj:

Kommunale udendørs idrætsfaciliteter er igen åbne. Dermed kan al udendørs idræt, også fodbold, åbne for aktiviteter. Alle foreninger og brugere skal overholde anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne omkring afspritning, afstand og max 10 personer forsamlet m.v.
Læs mere om anbefalingerne på Danmark Idrætsforbunds hjemmeside.

Aftale om booking, opmåling og opkridtning af boldbaner foregår gennem Forum Horsens, som kan kontaktes via forum@horsens.dk eller telefon 76 29 23 23. 

Indendørs idræt er stadig lukket for alt andet end professionel idræt. Det samme gælder klubhuse og omklædningsrum. 
De lokale foreninger vil blive orienteret når indendørs idræt igen kan begynde sine aktiviteter indendørs. 

Yderligere information fra idrættens organisationer og specialforbund samt økonomiske hjælpemuligheder til foreninger, kan findes på Fritidsportalen.

Musik- og balletskolen

Al undervisning og alle arrangementer er aflyst.

Hjemmesiden vil blive opdateret, når der er nyt. Ellers kan du kontakte lærere, administration og ledelse på mail. 

Komediehuset

Komediehuset er lukket indtil videre. De undervisningsgange, der bliver berørt af udsættelsen, bliver planlagt til at ligge i forlængelse af sæsonen i maj/juni.  

Sund By

Sund By-butikken holder lukket. Der vil ikke være adgang for frivillige eller foreninger med nøglebrikker. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Sund By på sundby@horsens.dk eller telefon 76 29 36 75, hvor en telefonsvarer giver videre vejledning.