Skip Navigation

Dagtilbud, skole og specialtilbud

Alle vores dagtilbud er åbne se nærmere nedenfor. For skoler og specialtilbud se mere nedenfor. Vær opmærksom på, at der er indført krav om mundbind for børn over 12 år på skolebusruter i Horsens Kommune. 

Dagtilbudsområdet

Alle vores dagtilbud er åbne. Vi bestræber os på, at børnene har en så normal hverdag som muligt fyldt med leg og udviklende samvær med andre børn og voksne. Vi har fokus på at mindske smittespredning bl.a. ved at have børnene inddelt i mindre grupper og ved at have ekstra rengøring.

Der har indtil nu været lav smitte både blandt børn og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Hvis der opstår smitte i et dagtilbud, får forældrene direkte besked fra det konkrete dagtilbud, om hvad der skal ske.

Mundbind eller visir
Fra 8. februar 2021 er der indført krav om, at besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, herunder forældre, skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen. Forældre har mulighed for at aflevere deres børn udendørs uden at bruge mundbind.

Personalet bruger ikke mundbind eller visir, da det er vigtigt, at børnene kan se og forstå personalets mimik. Personalet har dog mulighed for at bruge visir kortvarigt, fx ved arm-til-arm aflevering.

Skoleområdet

Med den seneste genåbning (15. marts 2021) har myndighederne indført følgende restriktioner på skoleområdet:

Restriktionerne indebærer følgende:

  • Elever i 0.-4. klasse møder til almindelig undervisning på skolen.
  • SFO'en har åben for elever i 0.-4. klasse.
  • Elever i 5.-8. klasse skal fortsat modtage hjemmeundervisning. Èn dag om ugen møder de til fysisk udeundervisning.
  • Elever i 9. klasse har fysisk undervisning 50 % af tiden (en uge ad gangen)
  • Såbare børn og unge, elever på specialskoler og specialklasser m.v., er fortsat undtaget fra hjemsendelse.

Lokal håndtering af restriktionerne
Skolerne vil gøre deres allerbedste for, at jeres børn får både en god faglig undervisning og mulighed for samvær med deres kammerater på afstand. Hvordan det helt praktisk vil forløbe på den enkelte skole vil I få besked om fra jeres skoleleder.


Test af elever

Som en forudsætning for genåbningen vil der være fokus på øget testning af personale og elever fra 12 og opefter.  Alle elever opfordres kraftigt til at få foretaget tests, så der kan påvises et negativt svar der er højst 72 timer gammelt.

Skolerne prioriterer i første omgang at teste 9. klasses elever med 50 pct. fremmøde og elever over 12 år med fuldt fremmøde på skolerne. Der opfordres derfor til, at elever med højst én dags udendørs fremmøde om ugen, som er over 12 år, testes på de almindelige teststeder i kommunen to gange ugentligt. Hvis dette ændres vil kommunen og din lokale skole naturligvis kontakt jer.


Mundbind i offentlig transport – også på skoleruter

Der indført krav om mundbind i al offentlig transport i Horsens Kommune - kravet om mundbind gælder også for vores skolebusruter, så vores elever trygt kan benytte offentlig transport til og fra skole. 

  • Mundbindene skal være CE-mærkede mundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.
  • Mundbindet skal bruges under hele rejsen.
  • Børn under 12 år må gerne rejse uden mundbind.
  • Du skal selv sørge for mundbind til dit barn.

Eleverne må også gerne rejse uden mundbind, hvis de har vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau eller har fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet. 

Er du i tvivl om dit barn skal bære mundbind, så kontakt din lokale skole- eller dagtilbudsledelse.

Skolekørsel i specialklasser og specialskoler – dvs. kørsel med kørselskontoret

Skolekørsel for børn i specialklasser og på specialskoler er ikke sidestillet med offentlig transport. På disse ture må dit barn derfor gerne bære mundbind, men det er ikke et krav på samme måde som i den offentlige transport. 

I forbindelse med skolekørsel for børn i specialklasser og på specialskoler er det i stedet afstandskravet, vi indretter turen efter. Derfor har chaufføren fået mundbind tilgængelige i bussen, som kan benyttes, når afstandskravet ikke kan overholdes. 

Vi sørger fortsat for at passe godt på dit barn ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i vores skoler og dagtilbud.

Har du spørgsmål til, hvordan COVID-19 fortsat påvirker dit barns hverdag? Så kontakt ledelsen på din lokale skole eller dagtilbud