Dagtilbud, skole og specialtilbud

Alle vores dagtilbud er åbne. For skoler og specialtilbud se mere nedenfor. Vær opmærksom på, at der er indført krav om mundbind for børn over 12 år på skolebusruter i Horsens Kommune. 

Ændringer på skoleområdet

På grund af den fortsatte bekymrende smitteudvikling har regeringen fastsat restriktioner for skoleområdet.

Restriktionerne indebærer følgende:

  • Elever i 0.-4. klasse møder frem til undervisning på skolen fra mandag den 8. februar.
  • SFO'en har åben for elever i 0.-4. klasse.
  • Elever i 5.-9. klasse er fortsat hjemsendt og modtager nødundervisning.
  • Sårbare børn og unge, elever på specialskoler og specialklasser m.v., er fortsat undtaget fra hjemsendelse.

 

Lokal håndtering af restriktionerne
Skolerne vil gøre deres allerbedste for, at jeres børn får både en god faglig undervisning og mulighed for samvær med deres kammerater på afstand. Hvordan det helt praktisk vil forløbe på den enkelte skole vil I få besked om fra jeres skoleleder.


Mundbind i offentlig transport – også på skoleruter

Fra onsdag d. 12. august er der indført krav om mundbind i al offentlig transport i Horsens Kommune - kravet om mundbind gælder også for vores skolebusruter, så vores elever trygt kan benytte offentlig transport til og fra skole. 

  • Mundbindene skal være CE-mærkede mundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.
  • Mundbindet skal bruges under hele rejsen.
  • Børn under 12 år må gerne rejse uden mundbind.
  • Du skal selv sørge for mundbind til dit barn.

Eleverne må også gerne rejse uden mundbind, hvis de har vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau eller har fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet. 

Er du i tvivl om dit barn skal bære mundbind, så kontakt din lokale skole- eller dagtilbudsledelse.

Skolekørsel i specialklasser og specialskoler – dvs. kørsel med kørselskontoret

Skolekørsel for børn i specialklasser og på specialskoler er ikke sidestillet med offentlig transport. På disse ture må dit barn derfor gerne bære mundbind, men det er ikke et krav på samme måde som i den offentlige transport. 

I forbindelse med skolekørsel for børn i specialklasser og på specialskoler er det i stedet afstandskravet, vi indretter turen efter. Derfor har chaufføren fået mundbind tilgængelige i bussen, som kan benyttes, når afstandskravet ikke kan overholdes. 

Vi sørger fortsat for at passe godt på dit barn ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i vores skoler og dagtilbud.

Har du spørgsmål til, hvordan COVID-19 fortsat påvirker dit barns hverdag? Så kontakt ledelsen på din lokale skole eller dagtilbud