Borgerservice og Jobcentret

Er der åbent på Borgerservice og Jobcentret?

Borgerservice på Rådhuset

Borgerservice holder kun åbent for borgere, der har en aftale. 

Derfor skal AL henvendelse til borgerservice ske via telefonen. I telefonen vurderer vi, om du skal komme til et møde efter nærmere aftale.  

Du kan kontakte Borgerservice på telefon 76 29 29 29.
 

Jobcentret

Jobcentret er lukket for fysisk fremmøde indtil videre.  

Receptionen i Jobcenteret er også lukket for fysisk fremmøde.

Er du ansat i fleksjob? Læs mere her.

Bliver ydelse fortsat udbetalt og kan der søges om ydelse?

Ja. Jobcentret sørger for, at ledige fortsat kan modtage deres ydelse.
Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sig som ny-ledige via jobnet, telefonisk henvendelse eller ved fysisk brev til jobcentret. 

Bliver samtaler og aktiveringstilbud gennemført?

Der gennemføres fortsat telefoniske samtaler med både ledige og sygemeldte borgere.

Alle aktiveringstilbud er aflyst indtil videre.

Enkelte tilbud, der ikke kræver fysisk fremmøde, gennemføres.

Alle borgere med en planlagt aktivitet i jobcentret i perioden vil blive kontaktet af deres rådgiver, enten pr. brev eller telefon.

Ledige er ikke forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

De normale frister, fx klagefrister, er suspenderet.

Hvis du har spørgsmål til Jobcentret:

Jobcentrets åbningstider er opdateret på horsens.dk
Vi opfordrer dig til primært at kontakte os via mail: jobcenter@horsens.dk.

Du kan kontakte Jobcentret på telefon 76 29 47 00 på hverdage fra kl. 9-12.