Ældre- og plejeområdet

Besøgsrestriktioner på Horsens Kommunes plejecentre.

Besøgsrestriktioner på Horsens Kommunes plejecentre 

Restriktionerne gælder fra 15. oktober og 14 dage frem.

Horsens Kommune har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og de har med baggrund i de høje smittetal indført besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre. 

Beslutningen om besøgsrestriktioner skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af deres analyse af de smittede borgere, har vurderet, at smitten hovedsagelig findes i den gruppe af borgere, der kan være pårørende til beboere på kommunes plejecentre. 

Mulighed for én besøgende

Det er vigtigt og nødvendigt, at vi holder Covid-19 ude af vores plejecentre. derfor gælder besøgsrestriktionerne omgående og 14 dage frem. Modsat tidligere giver udmeldingerne fra styrelsen dog mulighed for, at hver beboer fortsat må få besøg af én pårørende.

I kritiske situationer finder vi selvfølgelig en løsning, så flere pårørende kan komme på besøg. Dette aftales i hver enkelt situation med ledelsen på det pågældende plejecenter. Kritiske situationer betyder også, at personer fx med stærk demens eller anden kognitiv funktionsnedsættelse fortsat kan få besøg, fordi det kan være så vigtig en del af hverdagen, at besøgene ikke kan undværes.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer:

  • at besøg på kommunale og private plejecentre som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer.
  • at besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejecentre mv. ikke kan ske, med mindre besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

De midlertidige besøgsrestriktioner giver stadig beboere mulighed for at tage på besøg eller lignende uden for plejecentret.
 
Restriktionerne gælder også adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer og dagcentre, der ligger inde på plejehjemmet. Hvis man af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et dagcenter/daghjem og til spisning i cafeerne, er man dog ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. 

Så normal en hverdag som muligt

Vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde en så normal hverdag på vores plejecentre som muligt. Det betyder også, at personer, der leverer serviceydelser til vores beboere, fx sundhedsbehandlinger m.m., fortsat kan komme på vores plejecentre. 

Har du spørgsmål?

Styrelsen for Patientsikkerhed har indtil videre bestemt, at restriktionerne skal gælde fra den 15. oktober og 14 dage frem. Vi forstår godt, at det er svært og kan skabe en masse spørgsmål. Derfor er du meget velkommen til at kontakte lederen på det center, hvor dit familiemedlem bor. 

Du er også meget velkommen til at kontakte vores pårørendekonsulent, Kirsten Kirk Ladefoged, som kan træffes hver dag på telefon 20 20 59 64 fra klokken 9-15 eller på e-mail: kki@horsens.dk.

 

Her kan du læse påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.