Ældre- og plejeområdet

Plejehjem, sygepleje, daghjem og hjemmepleje.

Vi hjælper fortsat vores borgere med hverdagens udfordringer, medmindre man får en særlig, individuel besked om noget andet. Vi følger de sundhedsfaglige retningslinjer om håndhygiejne, afstand, samt anvendelse af værnemidler ved særlige plejeopgaver for at undgå smitte og spredning.

Hvis du føler dig utryg ved at modtage hjemmehjælp, kan du anmode om, at hjemmehjælpen anvender værnemidler/ansigtsmaske. Kontakt din hjemmehjælper eller den daglige leder.

 

Mulighed for udendørs besøg med aftale

Hvis du vil besøge pårørende på botilbud mv., skal besøgene primært foregå på udendørsarealer

På grund af situationen med Corona-virus er der stadig udstedt midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til botilbud indendørs. 

Forbuddet omfatter ikke:

  • besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende
  • besøg der ikke kan foregå udendørs, og hvor der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

Vil du som pårørende besøge dine kære, skal du nu kontakte det pågældende plejehjem på telefon og aftale tidspunkt for et besøg. 

Har du spørgsmål i forbindelse med besøgsforbud anbefaler vi, at du kontakter det enkelte plejecenter.


Er aktivitetscentre, cafeer og frivillige indsatser åbne?

Nej. Alle kommunens aktivitetscentre er lukket. Det samme gælder caféer ,der er tilknyttet pleje- og aktivitetscentrene. Derudover er alle frivillige indsatser og tilbud lukket.

Får jeg mad, hvis jeg normalt spiser i en af cafeerne/aktivitetscentrene?

Ja, hvis du er visiteret til at komme og spise på cafeerne, vil du i stedet få leveret mad til dit hjem i en periode. Det får du nærmere information om.