Har du brug for træning og genoptræning?

Du kan få træning og genoptræning, hvis du har været indlagt på sygehus eller er svækket efter sygdom og har brug for at genvinde din evne til at fungere i hverdagen.

Luk alle
Åbn alle

Rehabiliteringsforløb forud for hjemmepleje

Når du søger om hjælp til pleje eller praktiske opgaver, vil en visitator sammen med dig vurdere dit behov for hjælp. Visitator sætter sig grundigt ind i din situation og vurderer, om du vil have gavn af et rehabiliteringsforløb. 

Formålet med rehabiliteringsforløbet er, at du bliver helt eller delvist i stand til at klare dig selv.

I et rehabiliteringsforløb vil en terapeut hjælpe dig med

  • at afdække dit behov for hjælpemidler og/eller tilpasse dit hjem
  • at komme ud af ensomhed og deltage i samfundslivet i højere grad 
  • at lave fysisk træning og træne i dagligdags-aktiviteter.

Et rehabiliteringsforløb kan foregå i dit hjem eller som udeaktiviteter, og det vil typisk strække sig over 4-8 uger. Forløbet kan vare kortere eller længere tid - afhængigt af dine behov. 

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Handicap- og Ældrerådgivningen
Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

 

Læs mere om rehabilitering i denne pjece (pdf)

Skiftesporet - en hjælp til at blive mere aktiv 

Skiftesporet er et trygt sted, hvor du kan få mod på igen at være sammen med andre og deltage aktivt i forskellige aktiviteter.

Du får støtte til at overkomme vanskeligheder i forbindelse med fx ensomhed, isolation og inaktivitet, og vi arbejder målrettet på, at dine ønsker for fremtiden kan realiseres.

Åbningstider: Mandag og onsdag 9.30 - 11.30  

Sted: Kildegade 23, 8700 Horsens

Kontakt: Dorte Betina Lee eller Bente Bjerrum. 
Telefon: 76 29 37 73

Læs mere om Skiftesporet (pdf)

 

Tryg overgang fra hospital til dit hjem med ´Kom godt hjem´

Hvad er ´Kom godt hjem´?

´Kom godt hjem´ er et særligt team, der hjælper dig og dine pårørende til at få en sammenhængende overgang fra hospitalet eller akutpladser til en tryg hverdag i dit eget hjem.

Teamet består af udskrivningskoordinatorer og sygeplejersker.

Vi sørger for:

  • at en udskrivningskoordinator informerer dig under indlæggelsen vedrørende mulig hjælp og støtte
  • at sygeplejersken kommer på udskrivelsesdagen eller dagen efter for at sikre, at de praktiske aftaler fungerer
  • at sygeplejersken er din kontaktperson, der koordinerer den samlede hjælp og hjælper med at skabe overblik i den første tid hjemme.

For yderligere oplysninger kontakt:

Teamleder
Karen Margrethe Lind-Frandsen
Telefon: 76 29 28 03
Mobil: 24 40 56 82

Læs mere i vores pjece om ´Kom godt hjem´

 

Kontakt os

For yderligere oplysninger kontakt

Strakskoordinationen i Vital Horsens

Telefon: 76 29 38 03 

Telefontid: mandag, onsdag og fredag 8.30-9.30 

strakskoordination@horsens.dk