Kontakt os

Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)

Sagsbehandlere i afdelingen
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30 - 9.30

raadgivningsteam@horsens.dk

 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails

Har du brug for hjælp til rengøring og personlig pleje?

Du kan søge om hjemmepleje, hvis du er handicappet, ældre eller har været syg. 

Du kan få støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet og få leveret mad. For at få hjemmepleje skal du visiteres dertil. Kontakt Rådgivningsteam på tlf. 76 29 45 00


Luk alle
Åbn alle

Træning af dine færdigheder inden du får hjælp og pleje 

Når du søger om hjælp og pleje bliver du tilbudt genoptræning (kaldet et rehabiliteringsforløb). I et rehabiliteringsforløb vil du sammen med en terapeut træne dine færdigheder og få afklaret, om du har brug hjemmehjælp og i hvilket omfang. Et forløb vil typisk strække sig over 4-8 uger.
Forløbet kan være af kortere eller længere varighed afhængig af dine individuelle behov. 

Målet med rehabilitering et at støtte dig til et godt og meningsfuldt liv, hvor du kan klare mest muligt i din hverdag.

Læs brochure om rehabilitering (pdf)