Har du brug for hjælp til rengøring og personlig pleje?

Du kan søge om hjemmepleje, hvis du er handicappet, ældre eller har været syg. Du kan også få en samtale med pårørendekonsulenten, hvis du har en pårørende, der er syg mm.

Du kan få støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet og få leveret mad. For at få hjemmepleje skal du visiteres dertil.

Kontakt Rådgivningsteamet på tlf. 76 29 45 00


Luk alle
Åbn alle

Bemærk: Private vaskerier overtager tøjvask

Fra 1. november vil din tøjvask blive varetaget af følgende to leverandører:

- De forenede Dampvaskerier (DFD)

- Berendsen

Hvis du er bevilget hjælp til tøjvask, og du fortsat ønsker at benytte dig af kommunens hjælp til tøjvask, skal du vælge mellem de to leverandører ved at udfylde denne blanket (kræver NemID)

Har du spørgsmål til den nye ordning og tilmelding, er du velkommen til at kontakte:
Ældrerådgivningens Rådgivningsteam
Telefon 76 29 45 00
Mandag-fredag kl. 8.30-13.00. 

Træning af dine færdigheder inden du får hjælp og pleje 

Når du søger om hjælp og pleje bliver du tilbudt genoptræning (kaldet et rehabiliteringsforløb). I et rehabiliteringsforløb vil du sammen med en terapeut træne dine færdigheder og få afklaret, om du har brug hjemmehjælp og i hvilket omfang. Et forløb vil typisk strække sig over 4-8 uger.
Forløbet kan være af kortere eller længere varighed afhængig af dine individuelle behov. 

Målet med rehabilitering et at støtte dig til et godt og meningsfuldt liv, hvor du kan klare mest muligt i din hverdag.

 

Læs mere om rehabilitering i denne pjece (pdf).

Læs kvalitetsstandard for rehabilitering (pdf)

Tryg overgang fra hospital til dit hjem med ´Kom godt hjem´

Hvad er ´Kom godt hjem´?

´Kom godt hjem´ er et særligt team, der hjælper dig og dine pårørende til at få en sammenhængende overgang fra hospitalet eller akutpladser til en tryg hverdag i dit eget hjem.

Teamet består af udskrivningskoordinatorer og sygeplejersker.

Vi sørger for:

  • at en udskrivningskoordinator informerer dig under indlæggelsen vedrørende mulig hjælp og støtte
  • at sygeplejersken kommer på udskrivelsesdagen eller dagen efter for at sikre, at de praktiske aftaler fungerer
  • at sygeplejersken er din kontaktperson, der koordinerer den samlede hjælp og hjælper med at skabe overblik i den første tid hjemme.

For yderligere oplysninger kontakt:

Teamleder
Karen Margrethe Lind-Frandsen
Mobil: 24 40 56 82

Har du spørgsmål til hjemmepleje eller hjælp og pleje generelt, skal du kontakte Rådgivningsteamet på 76 29 45 00

Læs mere i vores pjece om ´Kom godt hjem´

Er du pårørende til en ældre eller syg?

- få en samtale med vores pårørendekonsulent

Det kan være svært at være pårørende til et familiemedlem, der er ældre, syg eller på anden måde har brug for hjælp. Det er naturligt i en sådan situation at føle bekymring, sorg, krise mm.

  • Vores pårørendekonsulent tilbyder samtaler både pr. telefon eller ansigt til ansigt, hvor I sammen kan vende bekymringer, tanker og muligheder. 

  • Pårørendekonsulenten kan også hjælpe dig ifm. dialog og samarbejde med medarbejdere i kommunens tilbud.


Kontakt:

Kirsten Kirk Ladefoged
Telefon 20 20 59 64 - man-fre mellem 9-15


 

OBS: Har du lyst til at blive instruktør?

Vi søger lige nu frivillige undervisere/instruktører til selvhjælpskurset "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende". På kurset kommer du til at undervise andre i at passe bedre på sig selv, så de får mere overskud og en bedre hverdag. For at blive instruktør skal du have erfaringer som pårørende til en nærtstående med langvarig sygdom og have lyst til at undervise og dele erfaringer med andre pårørende.

Hvert kursus varer 7 uger med en ugentlig mødegang af 2 1/2 time. Der er typisk 12-16 deltagere på et hold.

Yderligere information kontakt:

Kirsten Kirk Ladefoged
Telefon: 20 20 59 64

Læs mere om at blive instruktør/underviser til selvhjælpskurset i denne pjece

 

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker mail (kræver NemID)