Har du brug for hjælp til rengøring og personlig pleje?

Du kan søge om hjemmepleje, hvis du er handicappet, ældre eller har været syg. 

Du kan få støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet og få leveret mad. For at få hjemmepleje skal du visiteres dertil.

Kontakt Rådgivningsteamet på tlf. 76 29 45 00


Luk alle
Åbn alle

Hvem leverer hjælpen?

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver (praktisk hjælp) eller hjælp til personlig pleje, kan du frit vælge , hvem der skal levere hjemmehjælpen ud fra de godkendte leverandører:

Kommunal leverandør

Se liste over de forskellige hjemmeplejegrupper inddelt efter gadenavne

Hvordan ser en dag ud i hjemmeplejen? Se film om en social- og sundhedshjælpers arbejdsdag

 

Privat leverandør

 

Læs mere om hjemmepleje (pdf) 

Træning af dine færdigheder inden du får hjælp og pleje 

Når du søger om hjælp og pleje bliver du tilbudt genoptræning (kaldet et rehabiliteringsforløb). I et rehabiliteringsforløb vil du sammen med en terapeut træne dine færdigheder og få afklaret, om du har brug hjemmehjælp og i hvilket omfang. Et forløb vil typisk strække sig over 4-8 uger.
Forløbet kan være af kortere eller længere varighed afhængig af dine individuelle behov. 

Målet med rehabilitering et at støtte dig til et godt og meningsfuldt liv, hvor du kan klare mest muligt i din hverdag.

 

Læs mere om rehabilitering i denne pjece (pdf).

Tryg overgang fra hospital til dit hjem med ´Kom godt hjem´

Hvad er ´Kom godt hjem´?

´Kom godt hjem´ er et særligt team, der hjælper dig og dine pårørende til at få en sammenhængende overgang fra hospitalet eller akutpladser til en tryg hverdag i dit eget hjem.

Teamet består af udskrivningskoordinatorer og sygeplejersker.

Vi sørger for:

  • at en udskrivningskoordinator informerer dig under indlæggelsen vedrørende mulig hjælp og støtte
  • at sygeplejersken kommer på udskrivelsesdagen eller dagen efter for at sikre, at de praktiske aftaler fungerer
  • at sygeplejersken er din kontaktperson, der koordinerer den samlede hjælp og hjælper med at skabe overblik i den første tid hjemme.

For yderligere oplysninger kontakt:

Teamleder
Karen Margrethe Lind-Frandsen
Mobil: 24 40 56 82

Læs mere i vores pjece om ´Kom godt hjem´

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)

Sagsbehandlere i afdelingen
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30 - 9.30

raadgivningsteam@horsens.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails