Hvem kan stemme?

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de Europa-Parlamentsvalget. 

Man har valgret, når man

  • har valgret til folketingsvalget, eller
  • er dansk statsborger, 18 år og har fast bopæl i et af de øvrige EU-lande, eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande, 18 år og har fast bopæl i Danmark eller registreret i UM's protokol (EU-diplomater)