Hvem kan stemme?

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de Europa-Parlamentsvalget og Folketingsvalget. 

Man har valgret til Europa-Parlamentsvalget, når man

  • har valgret til folketingsvalget, eller
  • er dansk statsborger, 18 år og har fast bopæl i et af de øvrige EU-lande, eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande, 18 år og har fast bopæl i Danmark eller registreret i UM's protokol (EU-diplomater)

Man har valgret til Folketingsvalget, når man

  • er fyldt 18 år
  • har dansk statsborgerskab
  • har fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne