Skip Navigation

Trafik – sådan forbedrer vi vejnettet

Byrådet har afsat 500 millioner kroner til at forbedre trafikforholdene i Horsens Kommune. Midlerne kommer til gavn både for bilister, cyklister, gående og for dem, der benytter sig af den kollektive trafik.

En bedre infrastruktur vil skabe en mere dynamisk midtby, færre køer og mindske spildtiden på vejene i hele kommunen. Derfor vedtog byrådet i 2017 en ambitiøs trafikplan, der indeholder en lang række projekter, der skal opgradere sti- og vejnettet frem til 2030

Langmarksvej er i trafikplanen udpeget som en nordlig ringvej, der sammen med Vestergade skal lede bilister uden om midtbyen og fungere som en direkte forbindelse til E45. Projektet sikrer både bilers fremkommelighed og giver gode muligheder for, at cyklister og fodgængere kan krydse vejen.

Ringvej Syd skal give nemmere adgang for tung trafik til Horsens Havn og samtidig aflaste indfaldsvejene fra syd. Første etape stod klar i 2017. Nu skal vejen udbygges, så den også går fra Bjerrevej til Bollervej og videre ned til havnen. Vi er i gang med at planlægge vejprojektet og er ved at finde ud af, hvordan vi bedst kan tage vare på miljøet i det område, hvor vejen skal ligge.

Læs mere om forbedringer af trafikforholdene på horsensvokser.dk.

Kontakt os

Trafikplanen

Allan Lyng, afdelingschef for Affald og Trafik 
Telefon: 76 29 26 10 
alyha@horsens.dk