Trafikplan løsner op for køerne i Horsens midtby

Tiltagene i vores trafikplan er langsigtede og vil få trafikken til at glide lettere og mere sikkert i Horsens midtby.

I dag er vores trafik hårdt belastet, og tilflytningen til Horsens sætter et yderligere pres på vores veje. Det vil vi gøre noget ved, og vi vil gøre det ordentligt. Derfor har vi udarbejdet en omfattende trafikplan, der vil lette vores knudepunkter og skabe en mere flydende og sikker kørsel.
Horsens Byråd har afsat 500 millioner kroner til trafikplanen Trafik 2030, der vil forbedre trafikken for både bilister, cyklister, gående og dem, der foretrækker den kollektive trafik.

Hvad skal der ske?

Helt overordnet består vores trafikplan af tre tiltag for bilister:

  • For det første etablerer vi en ring om Horsens, så vi ikke behøver at køre igennem byen for at nå motorvejen
  • For det andet opløser vi trafikknuderne og aflaster blandt andet Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade, hvor vi ofte holder i kø i dag
  • For det tredje sætter vi ind ved vores indfaldsveje, hvor vi udvider og opgraderer kryds, så trafikken kommer til at flyde bedre.

Supercykelstier er med i trafikplanen

Det skal blive lettere at være bilist i Horsens, men vores cyklister skal også have gode forhold. Derfor anlægger vi blandt andet et net af supercykelstier, så Egebjerg, Lund, Hatting, Stensballe, Højvang og Bankager bliver forbundet med den centrale midtby.

Læs mere om Trafik 2030 på horsensvokser.horsens.dk.

 

Kontakt os

Trafikplanen

Allan Lyng, afdelingschef for Affald og Trafik 
Telefon: 76 29 26 10 
alyha@horsens.dk