Kontakt os

Plan og By

Telefon: 76 29 29 29
planogby@horsens.dk

Planstrategi

Planstrategien fastlægger de politiske prioriteringer for den fysiske udvikling af kommunen.

Planstrategiens mål: 

  • Via byrådets visioner og prioriteringer sætter strategien kursen for kommunens fysiske udvikling
  • Strategien adresserer de helt centrale udfordringer, som vi står overfor. Den kan derfor opfattes som et styringsværktøj i de løbende politiske og administrative prioriteringer
  • Strategien er en integreret del af den samlede planproces
  • Planstrategien sikrer koblingen mellem de overordnede strategiske planer og den fysiske planlægning
  • Strategien er operationel og fungerer som grundlaget for det videre arbejde med den fysiske planlægning i Kommuneplan 2017.