Skip Navigation

Bygningsforbedringsfonden for Horsens Kommune

Fonden sikrer smukke og korrekte istandsættelser af bygninger i kommunen.

Fondens formål

Fondens formål er at yde lån til æstetiske og byggetekniske korrekte istandsættelser på bygningers udvendige bygningsdele.
Læs mere om Horsens Bygningsforbedringsfond lige her

 

Fondens bestyrelse

  • Formand Martin Ravn (formand for Plan- og Vejudvalget)
  • Næstformand Martin Weihe Esbensen (Bedre Bymiljø)
  • Anders Bruun Rasmussen (medlem af Horsens Byråd)
  • Pia Nørregaard Rasmussen (Horsens Udlejerforening)
  • Jesper Pagh (chef for Plan, Byg og Erhverv og stadsarkitekt, Horsens Kommune)

 

Mødedatoer 2023

Den 2. marts 2023 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 10. januar 2023.

Den 25. maj 2023 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 20. april 2023.

Den 24. august 2023 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 22. juni 2023.

Den 16. november 2023 kl. 15.30-17.00 - frist for ansøgning den 12. oktober 2023.

 

Referater

Læs dagsordner og referater fra Bygningsforbedringsfondens møder her.