Skip Navigation

Udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft

Medlemmer

Navn E-mail Parti
Esben Hedeager Hansen (formand)
poehh@horsens.dk
Det Konservative Folkeparti
Anders Bruun Rasmussen (næstformand)
abrr@horsens.dk
Socialdemokratiet
Jørgen Korshøj pojk@horsens.dk
Venstre
Martin Ravn pomr@horsens.dk
Venstre
Susan Gyldenkilde posg@horsens.dk
Socialdemokratiet
Saliem Bader saliem.bader@horsens.dk
Socialdemokratiet
Peter Sørensen borgmester@horsens.dk
Socialdemokratiet

Mødedatoer i 2023

2. marts, 31. maj, 23. august, 29. november. 

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft her.