Skip Navigation

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Medlemmer

Navn E-mail Parti
Peter Sørensen (formand) borgmester@horsens.dk Socialdemokratiet
Lisbeth Torfing polht@horsens.dk Enhedslisten
Pernille Holm pvsh@horsens.dk
Socialistisk Folkeparti
Andreas Boesen poab@horsens.dk Socialdemokratiet
Niels Peter Bøgballe ponb@horsens.dk Socialdemokratiet
Martin Ravn pomr@horsens.dk Venstre
Jørgen Korshøj
pojk@horsens.dk
Venstre
Michael Nedersøe
pomn@horsens.dk
Dansk Folkeparti
Rikke Christensen
roch@horsens.dk
Radikale Venstre
Esben Hedeager Hansen poehh@horsens.dk
Det Konservative Folkeparti
Heidi Skovbølling Holm hsho@horsens.dk Socialdemokratiet

Mødedatoer i 2023

24. januar, 21. februar, 21. marts, 18. april, 23. maj, 13. juni, 20. juni, 22. august, 5. september (1. beh. budget), 19. september, 3. oktober (2. beh. budget), 24. oktober, 21. november, 12. december, 19. december. 

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra Økonomi- og Erhvervsudvalget her