Skip Navigation

Ældre- og Handicapudvalget

Medlemmer

Navn E-mail Parti

Susan Gyldenkilde (formand)

posg@horsens.dk
Socialdemokratiet
Birthe Knudsen (næstformand) pobk@horsens.dk Socialdemokratiet
Piratheep Rabindranath prab@horsens.dk
Socialdemokratiet
Michael Nedersøe pomn@horsens.dk
Dansk Folkeparti
Lisbeth Torfing polht@horsens.dk
Enhedslisten
Karina Aamann kaaam@horsens.dk
Venstre
Irene Simonsen irs@horsens.dk
Venstre

Mødedatoer i 2023

18. januar, 8. februar, 8. marts, 19. april, 10. maj, 24. maj, 7. juni, 16. august, 13. september, 11. oktober, 1. november, 13. december. 

Læs arbejdsgrundlaget for Ældre- og Handicapudvalget lige her

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater for Ældre- og Handicapudvalget her