Skip Navigation

Overførsel til andet afstemningssted

Du kan overføres til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed.

Hvad skal du gøre? 

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen. Du kan kun stemme på det afstemningssted, som du er tilknyttet.

Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsat førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted.

Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold.

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted i bopælskommunen kan tidligst indgives til Borgerservice den 4. maj 2022. Ansøgningen skal være modtaget senest den 24. maj 2022 kl. 12.00.

Hent blanketten "Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted"

Hjælpemidler på afstemningsstederne

På alle afstemningssteder er der følgende hjælpemidler i handicapboksen:

  • Lup som forstørre 6 gange med lys
  • Filtpenne til brug for afkrydsning
  • LED lampe med forskellige lysstyrke
  • På Rådhuset er der opsat et hæve/sænkebord og CCTV i handicapboksen
  • Overlægsplade ja/nej.