Skip Navigation

Hjælpemidler og hjælp til at stemme

Der vil være hjælpemidler til rådighed på valgdagen. Hvis du også har brug for hjælp til at stemme, kan du få hjælp på valgstedet eller en person, du selv vælger. Læs om mulighederne for hjælp her.

Hjælpemidler på afstemningssteder i Horsens Kommune

I handicapboksen på alle afstemningssteder i Horsens Kommune kan du finde disse hjælpemidler på valgdagen den 1. juni 2022:

  • Lup, som forstørrer seks gange, og som har lys.
  • Filtpenne til afkrydsning på stemmesedlen.
  • På afstemningsstedet Horsens Rådhus er der også opsat hæve-sænkebord til hjælp. 
  • Overlægsplade - ja/nej.

Ønsker du af den årsag at stemme på rådhuset, eller ønsker du bare at flytte afstemningssted, kan du søge om at flytte afstemningssted ved at hente, printe og udfylde dette skema (pdf). 

Du kan søge fra den 7. maj 2022 til den 20. maj 2022 kl. 12. 
Skemaet skal udfyldes og afleveres hos Borgerservice, Rådhuset, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Du kan også sende skemaet med posten.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet, kan du ringe til Mette Munk Lauritsen ved valgsekretariatet på telefonnummer 30 10 91 67.

Har du brug for hjælp til at afgive din stemme?

Hvis du har brug for hjælp til stemmeafgivningen eller du er pårørende til én, der har brug for hjælp, så kan du få hjælp til stemmeafgivningen på valgdagen eller ved brevstemmeafgivningen.

Hjælp på valgdagen

Hvis du vil have hjælpe til at læse stemmesedlen og til at sætte dit kryds, så kan du henvende dig til én af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet). Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af én valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?
Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Du kan blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, hvis det ikke er synligt. Det kan for eksempel være:

  • et ledsagekort.
  • et parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer.
  • en lægeerklæring.
  • en erklæring/attest fra en anden myndighed.

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer hos Borgerservice på rådhuset, får du hjælp af én eller to medarbejdere hos kommunen. Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på valgdagen. Læs mere om at brevstemme.