Skip Navigation

Tre teams skal give deres bud på en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens

Hvordan bliver byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning forenet med en tilbageførsel af åen fra Inderhavnen via Åboulevarden og videre derfra? Det skal tre tværfaglige teams i det kommende år arbejde med i deres forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret 

Kortet viser det område, der skal arbejdes med i udviklingsplanen for Åkvarteret. Her er skitseret et hovedforløb for tilbageførslen af åen samt forskellige mulige videreforløb. Visualisering: Horsens Kommune 

Af Rikke Schjøtz Jensen

Horsens Kommune har nu indkredset, hvem der skal arbejde videre med at lave en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens. Efter en prækvalifikation, der gik i gang i december 2019, er tre teams blevet valgt til at gå med i den videre proces.

De skal hver komme med deres bud på, hvordan åen kan genetableres i et forløb fra Inderhavnen via Havneallé op til Åboulevarden og op til Rådhustorvet. Desuden skal de give bud på, hvordan å-forløbet kan videreføres derfra.

"Vi har i mange år snakket om muligheden og drømmen om at få ført åen tilbage til byen, og nu er det tid til, at vi tager skridtet videre. De tre teams, som er valgt efter prækvalifikationen, skal give deres nyfortolkning af, hvordan det gamle å-forløb kan skabe værdi i og for Horsens", siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Byudvikling, trafik og klimatilpasning

I det kommende arbejde skal de tre teams bl.a. forholde sig til, hvordan havnen og byen kan kobles bedre sammen med en tilbageførsel af åen. Også trafikforholdene i området omkring Høegh Guldbergs Gade, Niels Gyldings Gade og Åboulevarden er et af de helt centrale elementer, som de tre teams skal komme med bud på, hvordan kan løses. Sidst, men ikke mindst er en tilbageførsel af vandet i Åkvarteret en vigtig brik i klimatilpasningen og mulighederne for byudvikling af midtbyen.

"Der er rigtig mange muligheder i at udvikle Åkvarteret, men der er også flere udfordringer, som vi skal forholde os til. Nu tager vi hul på den første del af en længere proces, hvor vi skal have kvalificeret det videre arbejde med Åkvarteret. I prækvalifikationen har de teams, der nu er blevet valgt, vist rigtig god forståelse for opgaven og den kompleksitet, der ligger i den", siger Charlotte Lyrskov, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune.

De tre teams får nu et konkurrenceprogram, de skal arbejde med i det meste af 2020. Undervejs følger Horsens Kommune med i arbejdet, når der bliver afholdt to workshops og del-afleveringer, hvor kommunen bliver præsenteret for arbejdet i de tre teams.

Horsensianerne får også mulighed for at komme med input til planerne. I slutningen af 2020 bliver forslagene til udviklingsplanerne præsenteret for offentligheden, inden det bedste forslag bliver fundet i starten af 2021. Den endelige udviklingsplan vil blive udarbejdet frem mod sommeren 2021.

De tre tværfaglige teams, der skal arbejde videre med deres forslag til en udviklingsplan, er:

  • TRANSFORM med underrådgivere fra GHB Landskab, Viggo Madsen, Trafikplan, DEM og Substrata.
  • Tegnestuen Vandkunsten med underrådgivere fra Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON og Etos Ingeniører.
  • WERK Arkitekter med underrådgivere fra Krüger, Hundsbæk & Henriksen, Celis Consult og Exometric.

Konkurrenceprogrammet kan ses her: https://horsens.dk/Politik/Udviklingsprojekter/Aaen

Publiceret: 31. januar 2020