Skip Navigation

Tre kommuner vil i fællesskab udvikle "Naturområde Horsens Fjord"

Horsens Fjord og landskabet omkring rummer en overset rigdom af natur, kulturhistorie og rekreative muligheder. Det unikke naturområde vil tre kommuner nu udvikle og gøre opmærksomme på.

Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune, Kasper Glyngø, borgmester i Hedensted Kommune og Uffe Jensen, borgmester i Odder Kommune mødtes onsdag ved Sondrup Strand for at markere et nyt samarbejde om at udvikle "Naturområde Horsens Fjord."
Storslået natur, et rigt fugleliv og et helt særligt landskab, der fortæller historier, der går millioner af år tilbage. Det ligger stort set lige uden for døren langs fjorden i både Horsens, Hedensted og Odder kommuner, men for få kender til de unikke værdier, og fortællingerne om området bliver ikke formidlet godt nok.

Det vil Odder, Hedensted og Horsens kommuner ændre på, og borgmestrene i de tre kommuner er derfor gået sammen om at udvikle ”Naturområde Horsens Fjord”. Intentionen er i fællesskab at fortælle om det særlige område samt at forbedre områdets faciliteter og gøre det mere tilgængeligt, så flere får glæde af det.

Kommunerne vil bl.a. åbne nye stier og koble dem på de nuværende stisystemer samt sikre en bedre afmærkning og information i området. Samtidig vil der blive arbejdet på at udvikle naturen med bl.a. nye vådområder og en forbedring af vandløbene.

Stort potentiale

- Vi håber med indsatsen, at vi kan gøre endnu flere opmærksomme på de mange oplevelser, man kan få i det fantastiske område. Vi vil gerne gøre naturen mere tilgængelig for alle. Det er et spændende projekt, og jeg er glad for, at vi er tre kommuner, der er gået sammen om at skabe bedre oplevelser for borgere og turister, siger borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen.

Fra Sondrup Strand er der  udsigt til en stor del af Horsens Fjord og de tre kommuner, som er med i samarbejdet om at udvikle det nye naturområde.
Borgmester i Hedensted Kommune, Kasper Glyngø, glæder sig over muligheden for at se hele vejen rundt om Horsens Fjord.

-Når det handler om naturoplevelser, tror jeg, hverken turister eller fastboende tænker på kommunegrænser. Det handler om at få delt den lokale viden. Små tips om smukke og spændende steder er altid velkomne, når man er på tur, siger Kasper Glyngø.

Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, slår fast, at de tre kommuner er begunstiget af et fantastisk naturområde, som strækker sig rundt om Horsens Fjord fra Hou i Odder, til Nørrestrand i Horsens og ud til syd for Snaptun i Hedensted Kommune.

- Vi vil gerne gøre det muligt at skabe nye rekreative områder og gøre dem tilgængelige for borgere og turister, og jeg håber, at de tre kommuners udvalg og byråd vil tage godt imod initiativet, siger Peter Sørensen.

Hele projektet er født af lokale ildsjæle, som har et indgående kendskab til fjorden og området omkring. Èn af dem er forfatter Eigil Holm, som bl.a. er biolog, geolog og historiker.

- Fjorden og området omkring er virkelig pragtfuldt og har så mange historier at fortælle, så hvorfor ikke gøre det? Potentialet er rigtig stort, og der kan gøres meget med bl.a. bedre stier og informationstavler, siger Eigil Holm.

Mødtes på Sondrup Strand
Borgmestrene i de tre kommuner mødtes onsdag den 27. juni 2018 på Sondrup Strand for at markere samarbejdet.

I august mødes de tre kommuners relevante politiske udvalg for at tage hul på det videre arbejde.

- Intet er fastlagt endnu, og nu skal udvalgene i vores tre kommuner arbejde videre med projektet. Vi skal i dialog med lodsejere, interessenter og de ildsjæle, som har bragt idéen på banen, så planen kan laves i samarbejde med dem, understreger de tre borgmestre.

Det her er særligt ved ”Naturområde Horsens Fjord”
Geologi:
Horsens Fjord er en meget spændende geologisk dannelse, fordi det er et istidslandskab. Landskabet fortæller i sig selv en masse historier, bl.a. fordi man kan komme op på udsigtspunkter, hvor man kan overskue en meget stor del af området langs fjorden. Selve fjorden er en dybt nedskåret formation i landskabet. Under den sidste istid bevægede isen sig ind gennem fjorden og skubbede siderne op. Det er det, der har dannet bl.a. Sondrup Bakker.

Natur:
En stor del af området – 458 kvadratkilometer - er internationalt naturbeskyttelsesområde. I området er der i alt 28 forskellige naturtyper, som er på Habitatdirektivets liste over naturtyper, der er truede eller karakteristiske på europæisk plan. Desuden er der tre pattedyrarter – odder, spættet sæl og gråsæl - samt 11 fuglearter – skarv, edderfugl, hvinand, hjejle, splitterne, dværgterne, bjergand, fløjlsand, klyde, lille kobbersneppe og havterne.

Kulturhistorie: Masser af spor leder helt tilbage til de ældste rensdyrjægere, som levede af at ligge på lur og vente på vandrende flokke. I nærheden af fjorden er der fundet redskaber, som de brugte, ligesom der er fundet spor efter de forskellige jægerfolk op til vores tid. Det er tydeligt, at der har været føde ved fjorden, for der er spor efter stenalderpladser på begge sider. De forskellige tidsaldre kan følges op til middelalderen, hvor de landsbyer, som vi bor i nu til dags, blev etableret. Det særlige ved området ved fjorden er, at fjorden binder det hele sammen.

Publiceret: 28. juni 2018

Skrevet af: Rikke Schjøtz Jensen
Fotograf: Rikke Schjøtz Jensen