Sydøstjyllands Brandvæsen udsteder afbrændingsforbud

Risiko for naturbrande får Sydøstjyllands Brandvæsen til at udstede afbrændingsforbud.

Vegetationen i Horsens og Hedensted Kommune er blevet ekstra tør af det varme vejr, og det forøger risikoen for naturbrande. Derfor udsteder Sydøstjyllands Brandvæsen afbrændingsforbud i de to kommuner.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding og udendørs brug af:

 • haveaffald,
 • halm, halmstakke o. lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • affald fra skovbrug,
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv,
 • Grill, der fungerer ved afbrænding af trækul, træbriketter og lignende,
 • Ildsteder, pejse, pizzaovne, vildmarksbade og lignende,
 • Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. ukrudtsbrændere, blæselamper, terrassevarmere, udtørringsapparater, svejse- eller skæreaggregater
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • bål, herunder bålfade samt
 • Stearinlys, haveblus, fakler og lign.

 

Brandvæsenet opfordrer til at være ekstra forsigtig, hvis du ryger og skal bortskaffe aske:

 • lad asken blive i den tillukkede grill
 • kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men brug dertil egnede beholdere.

 

Undtagelser for afbrændingsforbuddet:

 • Brug af grill (trækul, træbriketter og lign.) på ikke-brændbart underlag ved privat bolig i forsvarlig afstand fra brændbar vegetation i til og med let vind. Undtagelsen gælder dog ikke privat bolig i sommerhusområder, kolonihaveområder, på campingpladser og lignende.
 • Gasgrill samt campingudstyr, som fungerer ved gas, i forsvarlig afstand fra brandbar vegetation
 • Erhvervsmæssig udførelse af varmt arbejde, bortset fra brug af ukrudtsbrændere. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brændbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.

 

Eksempler på varmt arbejde:

 • Lodning af tagrender
 • Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
 • Skæring og slibning i metal med vinkelsliber
 • Skæring i metal med skærebrænder
 • Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
 • Svejsning
 • Svejsning af tagpap

 

Brandvæsnet følger vejrsituationen nøje og ophæver naturligvis forbuddet, så snart det er forsvarligt.

Du kan få fat i Sydøstjyllands Brandvæsen, Forebyggelse på tlf. 7629 2770, eller via mail mail@sojbv.dk.

Publiceret: 02. juli 2018

Skrevet af: Cæcilie Vildbrad Kristiansen