Skip Navigation

Plaget af måger? Virksomheden Metso har succes med at regulere de skrigende halse

Mickey Feldt Andersen fra Metso konstaterer, at der endnu ikke er tegn på mågereder på Metsos flade tage. Men når mågerne begynder at etablere sig, sender virksomheden deres mand på taget for at fjerne reder og æg. Foto: Horsens Kommune

Metso på Vejlevej ved, hvad det vil sige at være plaget af sølvmåger. Og det samme gør deres naboer, som også har måttet lægge ører til de larmende gæster, der slår sig ned på Metso arealer. Med sine i alt omtrent 15.000 m2 flade tage er Metsos bygninger på Vejlevej et helt oplagt ynglested for mågerne. De ynglende sølvmågers angrebslystne adfærd har gennem det sidste årti været et stigende problem på Metso.

- Vi har som medarbejdere gennem årene oplevet, hvordan mågerne dykker ned for at angribe, når vi bevæger os udenfor. Mågerne har reder på vores bygninger og angriber for at forsvare deres reder og unger, fortæller Mickey Feldt Andersen, som er QHSE-ingeniør på Metso og ansvarlig for blandt andet at forebygge sundheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige problemer på virksomheden.

Angrebene fra de aggressive fugle er ét problem. Derudover er Metsos medarbejdere og private, der bor i nærheden, også plaget af larmen fra mågerne, der særligt i yngletiden skræpper og skriger i vilden sky. Frustrationen over de højlydte fugle, som både forstyrrer søvn og arbejdsro, har resulteret i, at Metso tidligere har fået en del naboklager.

Nok er nok, og Metso har derfor for alvor taget kampen op mod de generende sølvmåger. For tredje år i træk kobler Metso sig nu på kommunens tilladelse til at regulere sølvmåger og kan dermed fra den 1. april igen fjerne mågeæg og -reder fra virksomhedens tag.

Den kontinuerlige indsats betaler sig

Deres erfaring med at regulere mågerne med denne metode er god. Alene det første år indsamlede Metso 294 æg i den tilladte periode, som løber fra 1. april til 31. juli. Og indsatsen betaler sig.

- Som det også er krævet i forhold til tilladelsen, har vi i reguleringsperioden haft vores vedligeholdelsesmand på taget minimum hver 14. dag for at indsamle æg. Mågerne lægger nemlig nye æg i takt med vores gentagne "høst". Og vi har haft god succes med vores indsats - der var mærkbart færre unger, der blev klækket i 2018, og færre ynglende måger på vores tag året efter, forklarer Mickey Feldt Andersen.

At fjerne eller oliere æg og fjerne rederne er en direkte måde at regulere bestanden på lokalt. Men man skal ikke underkende den forebyggende effekt. Har et sølvmågepar haft ynglesucces, vender de tilbage til samme sted det efterfølgende år. Så ved at blive ved med at forpurre mågernes mulighed for familieforøgelse på Metsos matrikel, vil antallet af aggressive redebyggere blive mindre med årene - til glæde for både medarbejdere og naboer.

Et andet væsentligt succeskriterium i Metsos indsat er, at virksomhedens naboer heller ikke skal føle sig nær så generet af mågerne som tidligere. Mickey Feldt Andersen beretter, at i modsætning til de foregående sæsoner, fik Metso ingen klager over mågelarm på deres arealer fra naboerne i 2019.

Viljen til at gøre noget har bestemt heller ikke manglet gennem de 10-12 år, hvor problemet har været stigende. Industrivirksomheden med de store flade tage har også før 2018 forsøgt at holde mågerne væk:

- Vi har prøvet alt muligt: Skræmme-rovfugle, wirer udspændt mellem tagene med folie på, specielle spejle, der skulle indikere ild og lignende. Men i vores tilfælde har det vist sig, at det er den direkte regulering, der batter mest, konkluderer Mickey Feldt Andersen.

Kom med på tilladelsen og kom i gang, før mågerne får forårsfornemmelser

For at gøre det nemt at komme ind i kampen har Horsens Kommune igen i år søgt og fået en reguleringstilladelse, som dækker hele Horsens midtby. Alle, der bor eller driver virksomhed inden for området, kan hoppe med på den fælles tilladelse ved at kontakte kommunen.

Metso er med igen i år og vil gerne slå et slag for, at det betaler sig at gøre en indsats. Som virksomhedsejer skal man huske, at man skal i gang på et tidligt tidspunkt, hvor man måske slet ikke tænker på, at man får problemer med mågerne længere hen på sommeren.

- Vi har allerede været lidt i gang med at tjekke, om der er begyndende reder, vi kan fjerne. For selv om vi ikke er meget plaget af mågeskrig og angreb på denne tid af året, så ved vi jo, at problemerne for alvor opstår senere på året, når først mågerne har slået sig ned for at yngle, siger Mickey Feldt Andersen.

Frem til den 1. april kræver det ingen tilladelse at fjerne sølvmågernes reder. Men i perioden 1. april til 31. juli er det kun lovligt at regulere, hvis man har fået en kopi af kommunens tilladelse eller selv har søgt tilladelse ved Naturstyrelsen.

- Vi har en rigtig god dialog med blandt andre Metso. Og vi glæder os over, at de nu for tredje år i træk vil benytte tilladelsen. Vi vil meget gerne vejlede og hjælpe andre virksomheder i gang med mågebekæmpelse, forsikrer Ulla Hansen, ingeniør ved Horsens Kommune.

I alt 18 virksomheder/private var koblet på kommunens tilladelse i 2019. Og kommunen håber på endnu flere i år. Kopi af tilladelsen skal i hus senest den 1. april - så det er nu man skal i kontakt med kommunen.

Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside om, hvordan du kan få del i kommunens tilladelse, og hvad du derudover kan gøre for at begrænse antallet af måger: horsens.dk/Bolig/Skadedyr/Maager

Tagfladerne skal tjekkes for nye æg mindst hver 14. dag for at sikre, at æggene ikke når at klække. Arkivfoto fra Metso

Publiceret: 11. marts 2020