På mandag går ombygningen af krydset ved Sundvej og Langmarksvej i gang

Krydset bliver ændret, så bilister fremover bliver ledt fra den østlige del af Sundvej over i Langmarksvej, med mindre de tager et aktivt valg om at køre ind mod midtbyen

Krydset ved Sundvej og Langmarksvej i Horsens bliver fra på mandag bygget om. Skitse: Horsens Kommune

Bilister skal nemmere og hurtigere kunne komme uden om midtbyen i Horsens, og der skal færre biler ind til centrum. Det er en af hovedtankerne bag Horsens Kommunes store trafikplan "Trafik 2030".

Mandag den 5. oktober 2020 bliver der taget hul på endnu et af projekterne i trafikplanen, når ombygningen af krydset ved Sundvej og Langmarksvej går i gang. Langmarksvej er udpeget som en nordlig ringvej, der sammen med Vestergade skal lede bilister uden om midtbyen og fungere som en direkte forbindelse til E45.

Derfor skal krydset ændres, så bilister fremadrettet kører direkte fra den østlige del af Sundvej over i Langmarksvej. Trafikanterne skal dermed aktivt vælge, hvis de vil fortsætte ad Sundvej og køre ind gennem midbtyen.

- Langmarksvej skal fremover fungere som en af de veje, der danner en ring rundt om Horsens, og hvor der er god fremkommelighed for bilisterne. For at sikre det har vi nu lukket for en lang række sideveje på den sydlige side af Langmarksvej for at fjerne den trafik, der var ind og ud fra sidevejene. Nu tager vi næste skridt i opgraderingen af Langmarksvej og ombygger krydset ved Sundvej, så bilisterne bliver ledt ad det overordnede vejnet fremfor ind gennnem midtbyen, fortæller Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald og Trafik i Horsens Kommune.

Svingbane bliver spærret

Med det nye lyskryds bliver der ændret på vejforløbet, så vejen bliver flyttet et stykke mod nordøst. Det er i dette område, vejarbejdet først vil foregå.

Fra på mandag vil den højre svingbane på Sundvej op mod Langmarksvej være spærret, så bilister, der skal svinge til højre, skal bruge samme vejbane som de bilister, der skal ligeud.

For fodgængere og cyklister vil der være kombineret cykel- og gangsti på den nordlige side af Sundvej.

Det ombyggede kryds forventes at være færdigt i marts 2021.

- Vi holder al trafik kørende, men da det er et kryds, mange bilister kører igennem i myldretiden, kan der opstå kø. Der vil også løbende være indsnævringer af vejbanerne samt nedsat hastighed, siger Allan Lyng Hansen.

Fremrykket projekt

I april 2020 besluttede Horsens Byråd at fremrykke anlægsprojekter for 83 mio. kr. for i forbindelse med covid-19 at understøtte lokale virksomheder, den lokale beskæftigelse og dermed den lokale økonomi. Ombygningen af krydset ved Sundvej og Langmarksvej er et af de projekter, der er blevet fremrykket.

Horsens Kommune vil løbende informere om vejarbejdet, og hvordan det påvirker trafikken bl.a. på http://www.horsensvokser.dk. Hvis man vil have servicemeddelelser om arbejdet sendt på sms, kan man tilmelde sig en gratis sms-service ved at sende "KOM LANGMARKSVEJ" til 1910. Tilmeldingen koster almindelig sms-takst, hvorefter servicen er gratis.

Vedhæftede filer

Publiceret: 01. oktober 2020