Skip Navigation

Nu er visionært forslag til udviklingen af fremtidens Å-kvarter i Horsens midtby sendt i høring

Har du som borger kommentarer til forslaget til udviklingsplanen, kan du afgive dit høringssvar frem til og med den 2. januar 2023

Åkvarteret_Rådhustorvet (002).jpg

Et forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens er nu sendt i høring. I planen er der arbejdet med, hvordan det gamle å-forløb kan føres tilbage til midtbyen. Visualisering: Team Vandkunsten

En historisk plan, der skitserer forvandlingen af en helt central del af Horsens midtby, er nu sendt i høring blandt alle horsensianere. I mange år er der blevet talt om muligheden for og perspektiverne i at føre det tidligere å-forløb tilbage til Horsens midtby, og nu ligger der et forslag til, hvordan det kan føres ud i livet, klar.

I forslaget til udviklingsplanen for Åkvarteret er der grundigt arbejdet med, hvordan byudvikling, rekreative områder, gode trafikale forhold og klimatilpasning kan blive tænkt sammen. Samtidig er der i planen arbejdet med, hvordan Åkvarteret kan binde Campus-området, Søndergade og havnen sammen.

- Forslaget til udviklingsplanen er ambitiøst, visionært og meget grundigt bearbejdet, og det udstikker rammerne for, hvordan vi med tiden vil kunne forvandle Åkvarteret til et fantastisk område, der skal være til glæde og gavn for både horsensianerne, besøgende udefra og vores lokale erhvervsdrivende. I byrådet har vi netop godkendt, at forslaget til udviklingsplanen sendes i høring, og der er bred politisk opbakning til de spændende perspektiver, der ligger i planen, fortæller Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Fra mandag den 31. oktober 2022 til og med mandag den 2. januar 2023 kan du som borger dykke ned i forslaget til udviklingsplanen og afgive dit høringssvar, hvis du har bemærkninger til forslaget. Du kan læse forslaget til udviklingsplanen og afgive dit høringssvar på http://www.horsens.dk/aaen

Stor interesse for arbejdet

Forud for forslaget ligger et forløb, hvor tre faglige teams med bl.a. arkitekter og ingeniører har arbejdet med deres bud på, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning kan forenes med en tilbageførsel af åen. Team Vandkunsten blev af et bedømmelsesudvalg bestående af byrådsmedlemmer valgt til sammen med planlæggere fra Horsens Kommune at arbejde videre med deres forslag, der nu er mundet ud i forslaget til en udviklingsplan for Åkvarteret.

- En realisering af udviklingsplanen vil betyde en stor omdannelse af Åkvarteret, som vi kender det i dag. Derfor har vi også tidligere inviteret alle horsensianere til at komme med deres input til, hvad vi har skullet være særligt opmærksomme på i arbejdet med planen. Det gjorde vi bl.a. med en telt-udstilling i december 2020, hvor vi oplevede en meget stor interesse fra borgerne, og vores medarbejdere fra forvaltningen var i dialog med ca. 900 borgere. Nu ligger der så et forslag til den endelige udviklingsplan, og nu kan borgerne i høringsperioden igen give deres besyv med, siger Peter Sørensen.

En langsigtet plan

Alle de høringssvar, der bliver afgivet, vil blive behandlet, inden byrådet skal tage stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Selvom udviklingsplanen nærmer sig målstregen, vil det kræve både tid og opbakning fra flere parter, hvis den skal realiseres.

- Med udviklingsplanen får vi en vision for, hvordan Åkvarteret kan udvikles,

og hvordan byudvikling, klimatilpasning og stier og veje i området kan tænkes sammen. Det er en meget omfattende og ambitiøs plan, som ikke kun kræver politisk opbakning, men også at private investorer byder ind. Hvis planen bliver politisk vedtaget, sker der altså ikke noget nu og her, men til gengæld har vi grundlag for udviklingen af området, siger Bjarke B. Eriksen, direktør i Teknik og Miljø i Horsens Kommune.

Publiceret: 31. oktober 2022