Skip Navigation

Kom til online inspirationsmøde om, hvordan vi sammen kan skabe en rigere natur

Horsens Kommune inviterer til et inspirerende møde om biodiversitet. Lyt med og bliv lidt klogere på, hvad biodiversitet er for en størrelse, og hvorfor den er under pres. Få gode konkrete råd til, hvad du kan gøre for at skabe liv og glade dage for de vilde planter og dyr.

Horsens Kommune vil skabe bedre vilkår for truede plante- og dyrearter ved at intensivere arbejdet for en rigere natur. Foto: Mette Lindgaard, Horsens Kommune

Mødet bliver afholdt som webinar onsdag den 20. maj 2020 kl. 19.30-20.30.

Her vil de to inspirerende oplægsholdere Philip Hahn-Petersen fra Habitats og Anne Erland Eskildsen fra SEGES fortælle om biodiversitet i henholdsvis byen og det åbne land.

I sit daglige arbejde hos Habitats leverer Philip Hahn-Petersen rådgivning og formidling, der fremmer natur med høj biodiversitet, der hvor mennesker bor, arbejder og leger. Philip er desuden formand for bevægelsen Vild Med Vilje.

Anne Erland Eskildsen er i kraft af sit arbejde som specialkonsulent ved SEGES brobygger mellem landbruget og naturen. Anne er med til at arbejde for, at en rig og mangfoldig natur kan blive en integreret del af en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugsproduktion.

Borgerne skal inddrages i kommunens arbejde for en rigere natur

Horsens Kommune sætter nu endnu mere fokus på biodiversitet. Kommunen målretter arbejdet for en rigere natur. Kommunen skal i 2020 udarbejde en plan for biodiversitet. Det handler både om strategisk planlægning, langsigtet implementering og konkrete handleplaner, der skal sikre en smuk natur med stor variation og gode vilkår for summende insekter og andre vilde dyr.

- Alt for mange plante- og dyrearter er truede og i fare for at forsvinde fra Danmark. Den udvikling vil vi gerne være med til at vende. Vores strategi skal være med til at sikre, at biodiversitet tænkes ind, overalt hvor det er muligt. Derfor skal vores plan indbygges som et naturligt værktøj i alle vores forvaltningers arbejde, siger Stine Wraae Bach, biolog ved Horsens Kommune.

Hun påpeger, at det er vigtigt for kommunen at inddrage kommunens borgere og erhvervsdrivende. Både i processen med at udarbejde strategien, hvor kommunen gerne modtager input og gode ideer. Men også i det konkrete arbejde med at give mere plads til biodiversitet i kommunen. For når det kommer til biodiversitet, gælder det gode gamle princip om mange bække små:

- Alle, der råder over jord - uanset om man har en lillebitte have eller ejer et stort areal i byen eller på landet - kan bidrage til at skabe større variation. Og vi vil altid hellere end gerne vejlede og på den måde hjælpe folk, som gerne vil bidrage, fortæller Stine Wraae Bach.

Derfor inviterer kommunen alle interesserede til at deltage i webinaret på onsdag. Alle, lige fra kolonihaveejere til landmænd, skulle gerne få noget relevant med sig fra mødet, som er til at handle på.

Inspirationsmødet skyder officielt kommunens arbejde med biodiversitetsstrategien i gang, hvorefter der vil være en 8 ugers offentlig idéfase. Her har alle mulighed for at indsende forslag til, hvad strategien skal omfatte.

Politiske anbefalinger med øje for samarbejder og synergier

Arbejdet med at lave biodiversitetsstrategien er sat i gang med en række anbefalinger fra GRO - Horsens' Grønne Tænketank. Disse anbefalinger har Plan- og Miljøudvalget besluttet skal indarbejdes i den kommende strategi.

Paw Amdisen, der er formand for GRO, vil byde velkommen på inspirationsmødet. Han håber på stor deltagelse fra både private, erhvervsdrivende, politikere og foreninger, da emnet er relevant for alle:

- Vi har i vores anbefalinger fra GRO vægtet højt, at biodiversitet er for alle - og at alle kan gøre noget for at gavne biodiversiteten. Derfor handler vores anbefalinger blandt andet om, at kommunen i sit arbejde skal gøre biodiversitet mere forståeligt og nærværende for forskellige grupper. Og at samarbejder og synergier mellem kommunen, borgere og virksomheder bliver tænkt ind i arbejdet for en rigere natur, siger Paw Amdisen, som glæder sig over kommunens forestående arbejde.

Lige nu samarbejder Horsens Kommune blandt andet med en grundejerforening om at forvandle et af foreningens græsarealer til en insektvenlig blomstrende oase. Dette er samtidig et forsøg, hvor kommunen indsamler erfaringer med forskellige beplantningsmetoder til det fremtidige arbejde med omlægning af græsarealer til blomstrende bede. Kommunen samarbejder også med landbruget og et lokalt skovlaug om forsøg med blomsterfrø til udsåning. For også dér at blive klogere på, hvordan der kan skabes mere plads til insekterne.

- En natur rig på planter og dyr er jo ikke kun til glæde for naturen selv men i høj grad også for os mennesker og vores livskvalitet, slutter Paw Amdisen.

Information om webinaret onsdag den 20. maj

Det er gratis at deltage i webinaret. For at kunne deltage er det nødvendigt, at du tilmelder dig via kommunens hjemmeside: www.horsens.dk/biodiversitet

Efter tilmelding modtager du en mail med oplysninger om, hvordan du får adgang til webinaret.

Oplægget starter kl. 19.30 og slutter cirka én time senere.

Du har mulighed for løbende at stille spørgsmål i chatfunktionen, som vi samler op på undervejs.

Publiceret: 15. maj 2020