Skip Navigation

Kloakarbejde lukker det ene spor på Bygholm Parkvej

Samn Forsyning udskifter kloakledninger på den sydlige side af Bygholm Parkvej. Derfor vil vejens ene spor i retningen fra krydset ved Hattingvej/Schüttesvej og ind mod byen i en periode være lukket

En stykke af Bygholm Parkvej bliver fra på mandag spærret for trafik, mens Samn Forsyning skifter kloakledninger. Visualisering: Horsens Kommune 

Fra mandag den 23. november kl. 09 til tirsdag den 8. december kl. 05 kan bilister ikke køre fra krydset ved Hattingvej/Schüttesvej og ind mod midtbyen ad Bygholm Parkvej. En del af sporet på Bygholm Park i retning ind mod byen vil i perioden nemlig være spærret for trafik.

Det skyldes, at Samn Forsyning i forbindelse med udvidelsen af Schüttesvej udskifter nogle gamle kloakledninger, der skal graves ned i 4-5 meters dybde.

- De gamle kloakledninger trænger til at blive skiftet, og i den forbindelse graver vi ledninger, der er opdelt i spilde- og regnvand, ned. På den måde er vi klar til, at området på sigt skal kloaksepareres. Horsens Kommune graver i forvejen i området i forbindelse med udvidelsen af Schüttesvej, og derfor giver det god mening, at vi også skifter det, der ligger under vejene i området i samme ombæring, forklarer Berit Fristed Kristensen, projektleder i Samn Forsyning.

Påvirker trafik i krydset

Lukningen af det ene spor betyder, at bilister, der kommer fra Hattingvej, skal svinge til venstre eller højre i krydset ved Schüttesvej. Bilister, der kommer fra syd eller nord og er vant til at bruge Bygholm Parkvej ind til midtbyen, skal i stedet køre ad f.eks. Fuglevangsvej eller Vestergade.

- Vi er klar over, at vi i forvejen påvirker trafikken på Schüttesvej med indsnævringer af vejbaner og nedsat hastighed. Men når vi er i gang med arbejdet, er det en god mulighed for, at Samn Forsyning får skiftet kloakledningerne, så de ikke efterfølgende skal arbejde i området, når vi er færdige, siger Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald og Trafik i Horsens Kommune.

Mens arbejdet står på, vil også venstre-svingbanen i det andet spor på Bygholm Parkvej være spærret for bilister, der kommer inde fra midtbyen og kører ud mod Hattingvej/Schüttesvej.

- Det vil sige, at al trafik på Bygholm Parkvej inde fra byen skal køre i det samme spor ud mod lyskrydset - både hvis man skal til venstre, ligeud eller til højre. Det kan godt give lidt ekstra ventetid for bilisterne ved krydset, siger Allan Lyng Hansen.

Han opfordrer derfor bilister, der har mulighed for det, til at køre ad andre ruter, mens kloakarbejdet står på.

Publiceret: 20. november 2020