Skip Navigation

Få op til 1 mio. kr. i støtte til jeres lokale projekt i lokalcenterbyerne

Lokale med en god ide til et udviklingsprojekt i deres by har mulighed for at få gratis vejledning og søge økonomisk støtte fra kommunen til projektet. Tilbuddet gælder de såkaldte lokalcenterbyer, og formålet er at understøtte disse mindre byers udvikling, hjælpe med at sætte byerne på landkortet og fremhæve byernes identitet - til glæde for de lokale og besøgende.

Udsmykning af tunnel, Hansted.jpg

Med økonomisk støtte fra blandt andet Lokalcenterbypuljen har en gruppe lokale i Hansted udsmykket en fodgængertunnel - under vejledning af den lokale kunstner Phuc Van Dang. Foto:  Anne-Lene Sand, initiativtager og tovholder på projektet.

Med lokalcenterbypuljen ønsker Horsens Kommune at fremme de lokales egne konkrete initiativer i lokalcenterbyerne. De 10 lokalcenterbyer i kommunen tæller blandt andet Østbirk, Sdr. Vissing og Søvind.

Kommunen oplever, at der i disse mindre byer ofte er et stærkt lokalmiljø, der er engageret i deres bys fællesskab og udvikling med øje for det rekreative, aktivitetsmuligheder, opholdssteder og forskønnelse. Der er tidligere modtaget støtte fra puljen til alt fra kunst og en krolfbane til udvikling af en lokal webportal.

Lokalcenterbyerne kan søge om at få støtte på op til 1 mio. kr. til projekter, der gør lokalsamfundet endnu mere attraktivt. Initiativer, der gavner flest mulige og har bred opbakning i lokalsamfundet, bliver foretrukket, når kommunen vurderer ansøgningerne og vælger hvilke projekter, der får tildelt støtte.

Som noget nyt bliver ansøgninger på over 300.000 kr. behandlet på baggrund af et årligt tema. I år er temaet Synliggørelse af kulturarv. Det betyder fx, at et projekt kan være med til at fremhæve den særlige kvalitet og identitet, byen har og er bygget på.

Kommunen vil meget gerne hjælpe lokalcenterbyerne på vej i forhold til at oversætte temaet til noget konkret:

- Det kan godt være, at det her lyder lidt langhåret. Synliggørelse af kulturarv kan være mange ting. Det kan fx være noget i stil med det, der er lavet i Brædstrup omkring den gamle station, hvor banen, som har haft en stor betydning for byen, er fremhævet, siger arkitekt ved Horsens Kommune Søren Nellemann, som vejleder ansøgerne i idefasen.

Alle ansøgere er velkomne til at kontakte kommunen netop i idefasen, da Horsens Kommune står klar til at udvikle ideer sammen med borgerne:

- Vi vil rigtig gerne i dialog med lokalmiljøerne om deres visioner. Så har man - enten som enkeltperson eller gruppe - en god ide og ved, hvilken retning, man gerne vil i, så tag fat i os. Man behøver ikke have tænkt et projekt helt færdigt. Tværtimod. Sammen kan vi indkredse projektet, så initiativtagerne bliver godt hjulpet på vej og er godt klædt på til at lave deres ansøgning, siger Søren Nellemann.

Søren Nellemann opfordrer til, at de mindre byer lader sig inspirere af hinandens udviklingsprojekter, og siger, at Horsens Kommune med puljen ønsker at nå geografisk bredt ud i kommunen.

Små byer må gerne tænke stort

Lokalcenterbypuljen er forankret i Horsens Kommunes Oplandsudvalg, som behandler ansøgningerne. Politikerne er således garant for, at støtten tildeles de projekter og initiativer, der bedst lever op til puljens kriterier.

Oplandsudvalgets formand Jørgen Korshøj glæder sig gang på gang over at kunne være med til at støtte op om de borgerinitierede projekter. Han fremhæver den lokale stolthed og naturlige ejerskabsfølelse, der skinner igennem initiativerne fra lokalcenterbyerne:

- Det er en glæde at se, hvad holdånd og engagement kan føre til i de mindre byer. Jeg hører, hvordan projekterne som en sidegevinst også er med til at skabe nye tværgående relationer i lokalsamfundet efterfølgende. Folk har lært hinanden bedre at kende. Og der er ikke noget til hinder for at tænke stort, bare fordi man er en lille by. Borgerne kan søge midler op til en mio. kr. til projekter, fordi vi fra politisk side mener, der netop skal være plads til at tænke større og gerne innovativt, siger Jørgen Korshøj.

For at en ansøgning kan komme i betragtning skal visse kriterier være overholdt. Blandt andet skal lokalmiljøet kunne stille med en medfinansiering og selv stå for den fremtidige drift og vedligehold i forbindelse med realisering af projekter, der får støtte fra Lokalcenterbypuljen.

FAKTA

Lokalcenterbypuljen er forankret i Horsens Kommunes Oplandsudvalg.

Lokalcenterbyerne er: Gedved, Hansted-Egebjerg, Hatting, Hovedgård, Lund/Vinten, Nim, Sdr. Vissing, Søvind, Tvingstrup og Østbirk.

Læs mere om puljen, find ansøgningsskema og inspiration fra tidligere ansøgninger på: https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer#Mellembypuljen

Ansøgningsfrister:

For ansøgninger mellem 50.000 kr. og 300.000 kr. er fristen hhv. den 9. september og den 31. oktober 2022.

For ansøgninger på over 300.000 kr. er fristen den 31. oktober 2022.

Der kan højst ydes 1 mio. kr. (inkl. moms) i støtte. Mindstebeløb er 25.000 kr. (inkl. moms).

Hver ansøgning bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

Projekter, der tager udgangspunkt i byens og områdets identitet og stedbundne kvaliteter, vil blive foretrukket.

Projekter, der har en bred opbakning i lokalsamfundet, vil blive foretrukket.

Projekter, der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende, vil blive foretrukket.

Kontakt Plan og By på telefon 76 29 29 29 for vejledning mm.

Vedhæftede filer

Publiceret: 30. august 2022