Skip Navigation

Erhvervslivet buldrer fortsat frem i Horsens Kommune

På flere parametre ligger erhvervslivets udvikling i Horsens Kommune over udviklingen på landsplan. En ny erhvervsstrategi skal sikre, at erhvervslivet også fremadrettet står stærkt

Erhvervsstrategi foto.jpg

Arbejdet med en ny erhvervsstrategi er netop sat i gang. Foto: Horsens Kommune

Der er rigtig godt gang i det lokale erhvervsliv i Horsens Kommune. En ny rapport fra Frekvens, der netop er blevet udgivet af Business Region Aarhus, viser, at virksomhederne i Horsens Kommune på flere områder klarer sig bedre sammenlignet med tallene på landsplan. F.eks. er antallet af private arbejdsplader i Horsens Kommune steget med 6,5 pct. på fire år, mens stigningen på landsplan har været 4,1 pct.

Også på bundlinjen vokser omsætningstallene hos de horsensianske virksomheder. På fire år har der været en stigning i den private omsætning på 22 pct. På landsplan har stigningen været 15 pct.

- Vi har et virkelig stærkt erhvervsliv i Horsens Kommune, og det bliver bekræftet af de nye tal. Vi møder fortsat en stor interesse fra virksomheder, der gerne vil flytte til Horsens Kommune, eller virksomheder der gerne vil udvide, fordi det går dem godt. Det betyder alt sammen, at der også er mange jobs i vores kommune, og vi skal også fremover have fokus på, hvordan vi gør det endnu bedre at drive og udvikle virksomhed i Horsens Kommune, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Netop det fokus bliver omdrejningspunktet i arbejdet med en ny erhvervsstrategi, som Horsens Kommune i denne uge har taget hul på sammen med Horsens Alliancen.

Skal tilpasses forandringer

Den nye erhvervsstrategi er en del af Horsens Byråds budgetaftale for 2022. Formålet er at give den tidligere strategi et servicetjek og tilpasse den til de forandringer, der er sket siden 2017, hvor den nuværende strategi blev vedtaget. Bl.a. er der i dag et stort fokus på at sikre en grøn omstilling i erhvervslivet, ligesom udfordringen med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er stigende.

- Der er fart på udviklingen af erhvervslivet i Horsens Kommune, og i Business Horsens glæder vi os til at bidrage til arbejdet med den nye erhvervsstrategi. Målet er, at vi skal skabe et fortsat godt grundlag for at etablere og udvikle sin virksomhed i kommunen, og at vi sammen får sat fokus på nogle af de muligheder og udfordringer, som de lokale virksomheder står overfor, siger Bo Ulsøe, formand for Business Horsens.

Samtidig skal iværksætteri fortsat være et centralt fokusområde i den kommende erhvervsstrategi, så Horsens kan være en magnet for både iværksættere og nye idéer.

- Horsens er en stærk iværksætter-kommune, og jeg er glad for, at der også vil være fokus på, hvordan vi kan udvikle det område fremover. I fremtidens erhvervsliv er der brug for at tænke innovativt og finde nye løsninger, siger Anders Fogh, CEO i Startup Central.

Flere har hovedsæde i Horsens

Ifølge Frekvens-rapporten er antallet af virksomheder i Horsens støt stigende, og der er nu 4.422 virksomheder med hovedsæde i Horsens Kommune. De største erhvervsmæssige styrkepositioner ligger inden for ressourceområderne fødevarer, byg og bolig samt transport, imens industri fortsat er en betydningsfuld branche.

Den nye erhvervsstrategi skal være færdig inden årets udgang. I arbejdet vil det lokale erhvervsliv blive inviteret til at komme med deres bidrag til strategien.

Læs hele frekvens analysen her: https://issuu.com/businessregionaarhus/docs/horsens?fr=sNjRhNDQ3NTMyNzE

Vedhæftede filer

Publiceret: 18. marts 2022