Skip Navigation

Ekstremregn fra Torvet i Horsens skal på sigt ledes mere direkte mod fjorden

Dele af det vand, der ved skybrud løber fra Torvet mod Søndergade, vil blive fanget og ført via Jyske Bank Passagen for en mere hensigtsmæssig håndtering af vandet.

I forbindelse med renoveringen af den østlige og sidste del af Søndergade og Torvet i Horsens bliver der i øjeblikket etableret klimatilpasninger i projektet. Kommunen vil supplere kloaksystemet med en stor skybrudsledning i passagen mellem Bog & Idé og Jyske Bank. Den skal lede noget af regnvandet fra Søndergade, Torvet og bakkerne ovenfor i retning mod Åboulevarden og Inderhavnen i skybrudssituationer.

Ved skybrud skyller regnvandet i dag over Torvet og løber videre ned ad Søndergade til området omkring Løvenørnsgade og Levysgade. Her er vandet svært at håndtere og giver oversvømmelse.

For at aflaste dette område og lette presset fra den nyrenoverede gågade, skal noget af vandet fanges tidligere og dirigeres til Åboulevarden via passagen.

Åboulevarden er tættere på fjorden, som er den naturlige endestation for vandet.

Projektet vil i skybrudssituationer øge vandmængderne i den vestlige ende af Åboulevarden. Derfor udfører kommunen beregninger, der skal vise, om anlægget kan tages fuldt i brug allerede nu med de eksisterende forhold i Åboulevarden.

- Hvis beregningerne viser, at det vil medføre store gener for området, sætter vi en begrænsning i anlægget, så der i første omgang kun ledes en mindre mængde vand mod Åboulevarden, forsikrer Susanne Borgvardt Jensen, der er projektleder for klima- og byudvikling i Horsens Kommune.

Langsigtet planlægning

Horsens Kommune fremhæver, at det handler om at tænke både nu-og-her og langsigtet. På sigt vil kommunen lave klimatilpasningstiltag, for at blandt andet Åboulevarden skal kunne håndtere endnu større regnmængder end i dag:

- Vi arbejder for at vandet skal kunne håndteres mere hensigtsmæssigt, indtil det ender ude i fjorden. Vores tiltag med skybrudsledningen i Jyske Bank Passagen går hånd i hånd med vores øvrige planlægning og visionerne om at bringe åen tilbage til byen, siger Susanne Borgvardt Jensen.

En af de politiske visioner er, at åen blandt andet vil kunne løbe ad Åboulevarden. Hvis det bliver realiseret, vil åen på sigt kunne lede skybrudsvandet videre til fjorden.

- Vi ved, at regnskyllene bliver kraftigere, og at skybrud sker oftere end før. Derfor skal vi generelt fremadrettet arbejde med klimatilpasning i alle de anlægsprojekter, hvor det giver mening og værdi for vores kommune, siger Susanne Borgvardt Jensen.

Hun er dog også meget bevidst om, at det handler om langsigtet planlægning og mange bække små:

- Vi kan ikke løse udfordringerne i et "vupti-greb". Konsekvenserne af ekstremvejr kan være svære at sikre helt imod, men ved at indarbejde vandet i vores udviklingsprojekter, gør vi løbende vores byer mere robuste over for klimaændringer.

Samarbejdet med private er alfa og omega

Når vandet skal føres fra Søndergade til Åboulevarden krydser det en privat ejendom. Det er Jyske Bank, der ejer passagen - og projektet kan kun realiseres, fordi Jyske Bank er villig til at lade kommunen etablere en skybrudsledning på deres ejendom.

Det glæder Susanne Borgvardt Jensen sig over og fremhæver:

- Det er helt afgørende for vores byudvikling, at vi kan arbejde sammen med private - og i dette tilfælde er Jyske Bank med til at muliggøre en langt mere hensigtsmæssig håndtering af vandet, når det styrtregner.

Det er kommunen, der betaler udgifterne til at etablere og vedligeholde ledningen. Løsningen findes i tæt dialog med Jyske Bank, og selve etableringen udføres af Buus Anlægsgartner A/S, som i forvejen arbejder på gågaden.

Den seneste tid har Horsens Kommune været ved at undersøge mulighederne for at etablere en skybrudsledning i passagen. Arbejderne bliver koordineret med tidsplanen for det øvrige anlægsarbejde i Søndergade.

Publiceret: 30. januar 2020