Skip Navigation

Efter påske spærres det nordgående spor på Schüttesvej i to uger

Mens store kloakrør bliver udskiftet og gravet ned, bliver det nordgående spor på Schüttesvej af sikkerhedsmæssige årsager lukket for trafik

Schüttesvej_lukket_nordlig_retning_web.jpg

Kortet viser, hvor bilister kan køre, og hvor vejen er lukket for trafik. Kort: Horsens Kommune

Bilister, der normalt kører ad Schüttesvej, skal være opmærksomme på, at der snart kommer ændringer i trafikken i forbindelse med udvidelsen af vejen fra to til fire spor.

Efter påske bliver hele det nordgående spor midlertidigt spærret for trafik. Lukningen af sporet gælder fra tirsdag den 6. april 2021 kl. 09 og frem til tirsdag den 20. april 2021 kl. 06.

I denne periode udskifter Samn Forsyning store kloakrør, der skal graves ca. 3,5 meter ned i jorden. Det sker på strækningen mellem Lovbyvej og Silkeborgvej.

- Ligesom vi har gjort i krydset ved Bygholm Parkvej, skifter vi nu også de gamle kloakrør, der er gravet ned under vejen mellem Lovbyvej og Silkeborgvej. Med de nye rør får vi gjort klar til, at vi kan lave kloakseparering ved boligerne i det omkringliggende område, siger Berit Fristed Kristensen, projektleder i Samn Forsyning.

Vil undgå farlige situationer

Af hensyn til trafiksikkerheden og medarbejdernes sikkerhed er det nødvendigt at lukke det nordgående spor, mens kloakarbejdet bliver lavet.

- Der kører meget trafik på Schüttesvej, så vi spærrer det nordgående spor, så medarbejderne trygt kan arbejde på stedet, og så der ikke opstår trafikfarlige situationer for bilisterne. Når vi udfører store vejprojekter, sørger vi for at tænke dem sammen med andre relevante aktører bl.a. Samn Forsyning, så vi får skiftet gamle kabler, rør og ledninger, når vi i forvejen arbejder på strækningen, forklarer Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald, Trafik og Ejendomme i Horsens Kommune.

På den øvrige del af Schüttesvej udnytter Horsens Kommune og Munch Havne og Anlæg, der er entreprenør på vejudvidelsen, tiden til at lægge bl.a. regnvandsstik på tværs af det spor, der er lukket for trafik.

Trafikken i det sydgående spor bliver ikke påvirket af arbejdet.

Lovbyvej åbnes delvist

For at sikre, at bilister fra bolig- og erhvervsområdet vest for Schüttesvej fortsat kan køre ud fra området, bliver en del af Lovbyvej-krydset midlertidigt åbnet.

- Mens det nordgående spor på Schüttesvej er spærret, åbner vi en del af Lovbyvej-krydset, så bilister fra bolig- og erhvervsområdet mod vest kan køre ligeud gennem krydset og hen til Silkeborgvej/Vestergade. Lovbyvej-krydset vil dog fortsat være spærret i den modsatte retning, forklarer Allan Lyng Hansen.

Han takker bilisterne for at tage hensyn og vise forståelse, mens vejarbejdet står på.

- Rigtig mange bilister kører ad Schüttesvej, og vi beklager, at vi må sende en del af dem ud på omkørsler f.eks. ind gennem midtbyen. Har man mulighed for det, er det en god idé at vælge en alternativ rute, inden man kører hjemmefra, siger Allan Lyng Hansen.

For fodgængere og cyklister betyder kloakarbejdet, at fortov og cykelsti langs det nordgående spor er spærret mellem Lovbyvej og Silkeborgvej. I stedet skal fodgængere og cyklister bruge Lovbyvej forbi gymnasiet. Den dobbeltrettede sti til fodgængere og cyklister kan stadig bruges fra Lovbyvej til Bygholm Parkvej.

Publiceret: 31. marts 2021