Skip Navigation

Den 1. september går udvidelsen af Schüttesvej i gang – bilister skal være opmærksomme på kø

Arbejdet med at udvide en af Horsens' mest trafikerede veje samt etableringen af en ny dæmning og en ny sluse ved Bygholm Sø sættes nu i gang

I starten vil der blive arbejdet på den vestlige side af Schüttesvej samt ved dæmningen. Foto: Horsens Kommune

Rigtig mange bilister kører hver dag på Schüttesvej, som er en af de helt centrale indfaldsveje til Horsens. Er du én af dem, skal du være opmærksom på, at udvidelsen af Schüttesvej fra to til fire spor nu nærmer sig sin opstart.

- I denne her uge tager entreprenøren hul på det forberedende arbejde og etablerer bl.a. byggeplads. Den 1. september går selve vejarbejdet og arbejdet ved dæmningen så i gang, og det vil betyde ændringer i trafikken og give risiko for kø. Skal man ad Schüttesvej, skal man derfor - særligt i myldretiden - forvente lidt længere rejsetid end normalt, siger Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald og Trafik i Horsens Kommune.

Begynder på den vestlige side

I perioden fra september til december vil der primært blive arbejdet på den vestlige side af Schüttesvej samt ved dæmningen og slusen. Det betyder, at der vil være indsnævringer af vejbanerne samt nedsat hastighed.

Mens der arbejdes på den vestlige side af vejen, skal cyklister og fodgængere i begge retninger bruge fortov og cykelsti på den østlige side af Schüttesvej, hvor der bliver lavet en dobbeltrettet sti. De bløde trafikanter kan dog også med fordel bruge stierne gennem Bygholm Park, mens vejarbejdet står på.

Nemmere at komme frem

Formålet med at udvide Schüttesvej fra to til fire spor er at skabe bedre fremkommelighed på vejen og dermed mindre kø og mindre spildtid for borgere og erhvervsliv.

 - En af de helt store målsætninger i vores Trafik 2030-plan er at skabe bedre forhold på det overordnede vejnet, så vi sikrer en bedre trafikafvikling, og her er Schüttesvej én af de helt centrale strækninger, siger Allan Lyng Hansen.

I forbindelse med udvidelsen af vejen bliver der bygget en ny dæmning og en ny sluse ved Bygholm Sø for at sikre mod fremtidige oversvømmelser af vejen og området omkring. Konstruktionen af den nye dæmning betyder bl.a., at der bliver sat en lodret væg af jern - en såkaldt spuns - ned langs Schüttesvej. Kanten af spunsen kommer til at gå helt op til vejen, så søen fremover kan stige 90 cm over den normale vandstand. Sammen med en automatisk sluse under vejen bliver det nemmere fremover at styre vandstanden i søen.

Den nye dæmning og slusen forventes at stå færdige i år, mens udvidelsen af Schüttesvej vil være færdig med udgangen af august 2021.

Horsens Kommune vil løbende informere om arbejdet på Schüttesvej på https://horsensvokser.dk/Schuttesvej.

Hvis man gerne vil have servicemeddelelser sendt direkte på SMS, kan man tilmelde sig en SMS-service. Tilmelding sker ved at sende "KOM SCHUTTESVEJ" til 1910. Tjenesten er gratis, og man kan til enhver tid afmelde sig.

Publiceret: 26. august 2020