Skip Navigation

Den nye motorvejstilslutning åbner den 26. juni 2018

Motorvejstilslutningen Horsens C nord for Hatting bliver tidligere færdig end forventet og åbner før sommerferien.

Om blot lidt over fem uger kan de første biler køre til og fra motorvejen ved Hatting, når den nye motorvejstilslutning Horsens C bliver åbnet. Tirsdag den 26. juni bliver afspærringerne fjernet, og ramperne bliver officielt indviet.

- Den nye motorvejstilslutning er endnu en vigtig brik i vores trafikstrategi, Trafik 2030, som bliver til virkelighed, og der er ingen tvivl om, at den både vil komme borgere og erhvervslivet til gavn, siger borgmester Peter Sørensen.

- Mange lokale kører dagligt ad E45 og oplever at holde i kø, når de skal til eller fra motorvejen. Det nye anlæg vil – i hvert fald på kort sigt - aflaste både Silkeborgvej og afkørsel syd – og dermed spare både borgere og erhvervslivet tid, siger borgmesteren.

Han vurderer også, at Hatting og den vestlige del af Horsens vil opleve en positiv påvirkning af beliggenheden tæt på den nye motorvejstilslutning.

- Med direkte adgang til motorvejen vil Hatting og den vestlige del af Horsens blive et område, som vil være endnu mere interessant både bosætnings- og erhvervsmæssigt, siger Peter Sørensen.

Arbejdet med anlæggelsen af de nye motorvejsramper og forbindelsesvejen Ny Hattingvej er gået uden problemer, og hele tilslutningsanlægget bliver nu tidligere færdigt end den forventede tidsplan, som sagde efteråret 2018.

- Vi har haft et virkelig godt samarbejde med Vejdirektoratet og entreprenørerne, og jeg er rigtig glad for, at vi nu snart kan indvie tilslutningsanlægget. Næste skridt bliver så en afkørsel mere ved Horsens Nord omkring Gedved, siger Peter Sørensen.

En direkte forbindelse

Også i Vejdirektoratet er der tilfredshed med anlægsarbejdet.

- På Vejdirektoratets vegne glæder jeg mig også over, at arbejdet nærmer sig afslutningen, og at vi kan åbne før tiden. Med det nye tilslutningsanlæg og forbindelsesvejen forbedres infrastrukturen med en mere direkte forbindelse fra motorvejen til Horsens, siger projektleder fra Vejdirektoratet, Peter Sveistrup Kristensen, og tilføjer:

- Arbejdet er forløbet planmæssigt, men selvfølgelig er det ikke helt ukompliceret f.eks. at etablere en ny bro over en meget trafikeret motorvej. Der har igennem hele processen været et fint samarbejde med Horsens Kommune og entreprenørerne, og det vil jeg gerne takke for.

Ved selve tilslutningen mangler der endnu nogle afsluttende arbejder på bl.a. broen, belysning, skiltning og afstribning, som skal gøres færdigt i løbet af de næste uger inden åbningsdagen.

Den officielle åbning kommer til at foregå tirsdag den 26. juni kl. 11-13, hvor alle er velkomne til at deltage. Det sker på p-pladsen mellem Rugballevej og Ny Hattingvej.


For yderligere info kontakt borgmester Peter Sørensen på tlf. 23 66 66 21


Fakta

Horsens Kommune har finansieret den to km lange Ny Hattingvej, som forbinder Hattingvej til motorvejstilslutningen. Udgifterne til tilslutningsanlægget ved motorvejen er betalt af kommunen og Vejdirektoratet i fællesskab. HM Entreprenør A/S har etableret Ny Hattingvej, mens Vejdirektoratet har haft entreprenør Gustav H. Christensen A/S til at stå for anlæggelsen af selve tilslutningsanlægget.
Publiceret: 29. maj 2018

Skrevet af: Rikke Schjøtz Jensen