Databeskyttelse

Find information om, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger. Her ser du også, hvordan du kontakter Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

For at vi i Horsens Kommune kan levere vores services og ydelser, behandler vi dagligt personoplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte, modtagere af vederlag og samarbejdspartnere.

Horsens Kommune er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at give dig en række informationer, når vi indsamler og behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne eller om oplysningerne stammer fra andre.  

Vi er dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Horsens Kommune er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig.

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
 
Telefon: 76 29 29 29
e-mail: horsens.kommune@horsens.dk
CVR.nr. 29 18 98 89

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver finder du her.

 

Hvad er personoplysninger?

En personoplysning er enhver oplysning, der kan føre tilbage til en bestemt fysisk person. Der er tre kategorier af personoplysninger: 

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, køn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer. 
  • Følsomme personoplysninger, fx race, politisk -, religiøs – og/eller filosofisk overbevisning, fagforeningsforhold, helbredsforhold, seksuel orientering.
  • Oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser. 

 

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om en service eller ydelse, vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Vi indhenter kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at behandle den ansøgning, som oplysningerne er indsamlet til.

Hvis du er ansat eller modtager vederlag fra os, behandler vi dine personoplysninger for at sikre korrekt udbetaling af løn/honorar og andre ansættelsesretlige forhold.

 

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, fx indkomstoplysninger, SKAT og BBR. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.


Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Dine oplysninger videregives til andre offentlige myndigheder, private virksomheder med flere, der har lovmæssigt krav på oplysningerne.

 

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi behandler dine personoplysninger, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer efter, hvilken sag det drejer sig om.  
Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.Hvis du er ansat eller har et hverv i Horsens Kommune, opbevarer vi dine personoplysninger i hele din ansættelsesperiode eller i den periode, hvor du har et hverv og op til 10 år efter din fratræden. 

Når opbevaringspligten udløber og et evt. arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

 

Dine rettigheder

Når Horsens Kommune behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder, som du til enhver tid kan benytte dig af. 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Horsens Kommune behandler om dig. Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig. Du skal dog være opmærksom på, at vi som en offentlig myndighed kun i meget begrænset omfang kan imødekomme en anmodning om sletning, da vi er underlagt strenge dokumentationskrav.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelser mod Horsens Kommunes behandling af dine personoplysninger. 

For dig, der modtager vederlag fra Horsens Kommune

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Databeskyttelsesrådgiver

Ida Neermark Thomsen
Telefon: 76 29 42 26
databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 
Kontakt via sikker mail