Sundhedspleje, tandpleje, familieafdeling og forebyggelse

Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedsplejen og tandplejen er lukket, men har et beredskab, når det gælder særlige tilfælde. Find information mere på siderne om:

Sundhedsplejen

Tandplejen

Familieafdeling og forebyggelse

Familieafdelingen kontakter alle de berørte borgere.  

Funktionerne på opholdsstedet ”Borgmesterbakken” fortsætter som hidtil.

Skal du i kontakt med Familieafdelingen, kan du ringe på telefon 76 29 34 00.

 

Midlertidigt besøgsforbud

På grund af situationen med Corona-virus har Social- og Inderigsministeriet udstedt midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud mv. Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra nære pårørende.

Læs regler og retningslinjer for forbud udstedt af Social- og Indenrigsministeriet