Kultur, biblioteker og fritidstilbud

Offentlige kulturinstitutioner, haller, klubhuse, biblioteker, fritidstilbud og lignende, der har indendørs aktiviteter, er lukket til og med 13. april 2020.

Alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund og så videre, er blevet kraftigt opfordret til at gøre det samme.

Lukkede institutioner i Horsens Kommune til og med 13.april:

Horsens Bibliotek

Alle afdelinger er lukket til og med 13. april. 

Det vil derfor ikke være muligt at reservere eller bestille materialer hjem fra Horsens Kommunes Biblioteker eller andre biblioteker. Afleveringsfrister og gebyrer bliver fjernet i lukningsperioden. 

Du kan stadig benytte dig af bibliotekernes digitale tilbud og finde mere information på Horsens Kommunes bibliotekers hjemmeside.

 

Foreningsaktiviteter i haller, gymnastiksale, skoler og klubhuse med mere

Alle aktiviteter er aflyst.

Der er ikke længere adgang i de kommunale haller. Har din forening noget, som skal hentes i de kommunale lokaler, skal du kontakte Forum Horsens, som bemander vagttelefonen i lukkeperioden, på telefon 76 29 23 23. 
  
Myndighederne anbefaler, at foreninger i private eller lejede lokaler også aflyser alle aktiviteter. 

Deadline for indberetning af medlemstal og aktivitetstilskud i Fritidsportalen var oprindeligt 15. marts 2020. Denne deadline er flyttet til 1. april 2020.

Idrætten ved DIF og DGI samt spejderne

Alle aktiviteter er aflyst.

Musik- og balletskolen

Al undervisning og alle arrangementer er aflyst.

Hjemmesiden vil blive opdateret, når der er nyt. Ellers kan du kontakte lærere, administration og ledelse på mail. 

Komediehuset

Komediehuset lukker minimum til og med 13. april. De undervisningsgange, der bliver berørt af udsættelsen, bliver planlagt til at ligge i forlængelse af sæsonen i maj/juni.  

Sund By

Sund By-butikken holder lukket. Der vil ikke være adgang for frivillige eller foreninger med nøglebrikker. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Sund By på sundby@horsens.dk eller telefon 76 29 36 75, hvor en telefonsvarer giver videre vejledning.