Kultur, biblioteker og fritidstilbud

Idræts- og foreningsaktiviteter 

En række restriktioner for idræts-, fritids- og foreningslivet samt aftenskolerne gælder indtil videre til og med 7. februar 2021. 

  • Alle idræts-, forenings- og aftenskoleaktiviteter, der foregår indendørs, aflyses. Haller, svømmehaller, skoler og foreningslokaler må ikke benyttes i perioden. 
  • Horsens Kommunes haller er lukket.
  • Udendørs aktiviteter med op til 5 personer kan fortsat gennemføres. Det er dog ikke muligt at kunne klæde om før og efter aktiviteten, da alle omklædningsrum lukkes ned. 
  • Børn og unge op til 21 år, har tidligere måttet være op til 50 personer. Det er sat ned til 5 personer for denne gruppe, og det er kun muligt at samles udendørs.
  • Der kan fortsat afvikles udendørs idræts- og kulturarrangementer med op til 500 siddende personer til stede, forudsat de har retning mod en bane, scene eller lignende. 
     

Er du i tvivl om noget?

Hvis du har spørgsmål til de kommunale haller, så kontakt Forum Horsens på forum@horsens.dk eller telefon 76 29 23 23. Drejer det sig om idræts- og foreningsaktiviteter og mere generel vejledning, er du velkommen til at kontakte fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk eller telefon 76 29 23 05 eller 76 29 23 18.

Yderligere information kan findes på Fritidsportalens hjemmeside.

Kulturinstitutioner og -arrangementer

Også på kulturområdet gælder der nye og skærpede restriktioner.

  • Alle indendørs kulturinstitutioner så som museer, spillesteder, kulturhuse, teatre, biografer mv. skal holde lukket. Dette gælder fra fredag d. 11. december til og med 7. februar. 
  • Billedskolen, Komediehuset og Horsens Musik- og Balletskole holder åbent for online undervisning fra uge 2. Undervisning i folkeskoler og daginstitutioner efter aftale. Alle arrangementer er aflyst.

Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på Kulturministeriets hjemmeside